THE aLTE Q-MARK AND AUDITING SYSTEM

ALTE "Q-mark"

ALTE "Q-mark" är en kvalitetsindikator som medlemsorganisationer kan använda för att visa att deras prov har klarat en ingående ALTE granskning och mött alla krav av ALTE:s 17 kvalitetsstandarder. "Q-mark" visar att en ALTE medlemsorganisation strävat efter att ha konsekventa kvalitets- och utmärkta standarder i sitt/sina prov.

"Q-mar" indikerar att kvalitetsprofilen av ett prov eller en svit av prov har granskats ingående av en ALTE-granskare och att resultatet blev 'resolved'. Resultatet är giltigt i fem år eller tills det sker en betydande ändring av validitetsargumentaionen för framgångsrikt granskade prov. "Q-mark" ges bara till granskade prov, inte till organisationen som helhet.

"Q-mark" ger användare av provet/proven tillit till att provet/proven grundas på lämpliga processer, reliabla rutiner och kriterier, och konsekventa standarder.

Det är bara prov av ALTE medlemmar och Institutional Affiliates-sökande, som möter vissa kriterier,, som kan gå igenom processen av en ALTE granskning.

If you would like to confirm whether an exam has the Q-mark, please refer to the ALTE Framework below.

Du kan även ladda ned en guide till ALTE:s "Q-mark" här

ALTE Framework

The ALTE Framework shows whether an exam of our member organisations has the Q-Mark, following a successful audit. It also allows comparison using the CEFR levels of the different tests in different languages.

ALTE minimumstandarder

ALTE har etablerat en uppsättning av 17 gemensamma standarder för sina medlemmars som täcker in alla steg i provkonstruktionsprocessen.

  • provkonstruktion; 
  • administration och logistik; 
  • rättning och betygsättning ; 
  • testanalys; 
  • kommunikation med intressenter.

Som ett resultat kan de som använder proven - oavsett om det är individer, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner eller regeringsorgan - vara säkra på att språkproven som levereras av ALTE medlemmar möter mycket professionella standarder och på ett riktigt sätt reflekterar testtagarens färdigheter.

Read the Minimum Standards in the following languages:  

 Български    Català     Cymraeg    Čeština     Deutsch     Nederlands     English     Español     Eesti     Euskara    Français   Suomi    Gaeilge     Galego     Magyar     Italiano      Lietuvių     Norsk (bokmål og nynorsk)     Polski     Português     Русский     Slovenščina     Svenska

"Procedures for Auditing" (PfA) / Rutiner vid granskning

The PfA (latest version - October 2019) was produced by the QMS ("Quality Management") arbetsgrupp and contains all the detailed procedures for auditors and for organisations being audited.

ALTE granskningsprocess

Innan du kan bli ALTE medlem måste organisationen granska åtminstone ett av sina prov.Granskning kommer att titta på hur organisationen lever upp till olika kvalitetsstandarder.Om alla de 17 minimumstandarna efterlevs så kommer granskning betecknas som framgångsrik och provet får ett ALTE "Q-mark". 

Du kan ladda ned en guide till ALTE granskningsprocess här, eller kontakta ALTE "Secretariat" för mer information.

ALTE QMS arbetsgrupp

ALTE QMS WG editerar och reviderar granskningsprocessen. Medlemmar av "QMS WG" träffas vanligen tre gånger per år och arbetar i nära samarbete med "Standing Committee" för att diskutera och förbättra nuvarande granskningsrutiner. Ordförande för "QMS WG" är Julia Todorinova, som även är medlem av "Standing Committee".

Lär dig mer om "Standing Committee" och det arbete som QMS WG för närvarande gör.


GRANSKNINGAR - kommande utbildning och evenemang

The next events related to auditing will be in Istanbul, Turkey, in November 2020.

Vi har utbildning för granskare,endast för aktuella granskare, ; och en introduktion till ALTE granskningssytem för nya granskare eller organisationer som kommer genomgå en granskning .

Powered by Wild Apricot Membership Software