Meny
Logga in


ALTE:S Q-MARK och granskningssystem

ALTE:s Q-mark

ALTE:s Q-mark är en kvalitetsindikator som medlemsorganisationer kan använda för att visa att deras test har genomgått en rigorös ALTE-granskning och uppfyller alla krav hos ALTE:s 17 quality standards. ALTE:s Q-mark visar att medlemsorganisationerna strävar efter konsekventa standarder och tester av utmärkt kvalité.

Ett Q-mark indikerar att kvalitetsprofilen hos ett test eller en uppsättning test har granskats ingående av ALTE och att resultatet av granskningen var 'resolved'. Resultatet är giltigt i fem år eller tills det sker en betydande förändring av validitetsargumentaionen för godkända test. Ett Q-mark ges bara till granskade prov, inte till organisationen som helhet.

Ett Q-mark innebär att testanvändare kan lita på att testet grundas på lämpliga och reliabla rutiner och kriterier samt konsekventa standarder.

Det är endast test från ALTE-medlemmar och sökande ALTE Associate Members, som uppfyller särskilda kriterier, som kan genomgå en granskningsprocess.

Om du vill bekräfta att ett test har ett Q-mark, vänligen hänvisa till ALTE Framework nedan.

Du kan även ladda ned en guide till ALTE:s Q-mark här

ALTE Framework

ALTE Framework visar huruvida en medlemsorganisations test har ett Q-mark, till följd av en framgångsrik granskning. Det möjliggör även jämförelser av test i olika språk med hjälp av de olika testens GERS-nivåer.

ALTE Minimum Standards

ALTE har etablerat en uppsättning av 17 gemensamma krav för sina medlemmars som täcker in alla steg i provkonstruktionsprocessen.

  • provkonstruktion; 
  • administration och logistik; 
  • bedömning och betygsättning; 
  • testanalys; 
  • kommunikation med intressenter.

Därmed kan de som använder proven - oavsett om det är individer, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner eller regeringsorgan - vara säkra på att språktesten som levereras av ALTE:s medlemmar uppfyller strikt professionella krav och på ett adekvat sätt reflekterar testtagares färdigheter.

Läs ALTE:s Minimum Standards på följande språk:  

 Български    Català     Cymraeg    Čeština     Deutsch     Nederlands     English     Español     Eesti     Euskara    Français   Suomi    Gaeilge     Galego     Magyar     Italiano      Lietuvių     Norsk (bokmål og nynorsk)     Polski     Português     Русский     Slovenščina     Svenska

"Procedures for Auditing" (PfA) / Rutiner vid granskning

PfA (senaste versionen - April 2022) togs fram av QMS Working Group och innehåller alla detaljerade rutiner för granskare och granskade organisationer.

ALTE granskningsprocess

Innan en organisation kan bli ALTE-medlem måste den lämna in minst ett av sina test för granskning. Granskningen undersöker hur organisationen lever upp till olika kvalitetskrav. Om alla 17 Minimum Standards uppfylls, anses granskningen vara framgångsrik och testet erhåller ett ALTE Q-mark. 

Du kan ladda ned en guide till ALTE granskningsprocess här, eller kontakta ALTE:s sekretariat för mer information.

ALTE QMS Working Group

ALTE QMS WG granskar och uppdaterar granskningsrutinerna. Medlemmarna i QMS WG träffas vanligtvis tre gånger om året och arbetar i nära samarbete med Standing Committee med att diskutera och utveckla rutinerna. 

Läs mer om Standing Committee och det arbete som QMS WG för närvarande gör.


GRANSKNINGAR - kommande utbildningar och evenemang

The next events related to auditing will be online, via the Microsoft Teams platform, on Monday 31st October 2022, see our Evenemang page for more details and to register (please log in into your personal ALTE account to see the event). We run an Orientation session for organisations thinking about having an audit. This is a prerequisite for becoming an ALTE Full Member. Orientation sessions are also suitable for members of staff in existing Full Members who will engage in the ALTE auditing process but have not personally had relevant training before. We also run training for existing auditors to ensure ongoing professional standardisation.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software