Meny
Logga in


ALTE:S Q-MARK och granskningssystem

Find out which tests have the ALTE Q-Mark

The ALTE Framework shows whether an exam of our member organisations has the Q-Mark, following a successful audit. It also allows comparison using the CEFR levels of the different tests in different languages.

ALTE:s Q-mark är en kvalitetsindikator som medlemsorganisationer kan använda för att visa att deras test har genomgått en rigorös ALTE-granskning och uppfyller alla krav hos ALTE:s 17 quality standards. ALTE:s Q-mark visar att medlemsorganisationerna strävar efter konsekventa standarder och tester av utmärkt kvalité.

Ett Q-mark indikerar att kvalitetsprofilen hos ett test eller en uppsättning test har granskats ingående av ALTE och att resultatet av granskningen var 'resolved'. Resultatet är giltigt i fem år eller tills det sker en betydande förändring av validitetsargumentaionen för godkända test. Ett Q-mark ges bara till granskade prov, inte till organisationen som helhet.

Ett Q-mark innebär att testanvändare kan lita på att testet grundas på lämpliga och reliabla rutiner och kriterier samt konsekventa standarder.

Det är endast test från ALTE-medlemmar och sökande ALTE Associate Members, som uppfyller särskilda kriterier, som kan genomgå en granskningsprocess.

Du kan även ladda ned en guide till ALTE:s Q-mark här

"Procedures for Auditing" (PfA) / Rutiner vid granskning

The PfA (latest version - April 2022) was produced by the QMS ("Quality Management") arbetsgrupp and contains all the detailed procedures for auditors and for organisations being audited. 


ALTE QMS Working Group

ALTE QMS WG granskar och uppdaterar granskningsrutinerna. Medlemmarna i QMS WG träffas vanligtvis tre gånger om året och arbetar i nära samarbete med Standing Committee med att diskutera och utveckla rutinerna. 

Läs mer om Standing Committee och det arbete som QMS WG för närvarande gör.

ALTE Minimum Standards

ALTE has established a set of 17 common standards for its members’ exams, which cover all stages of the language testing process, and are used in the Q-Mark audit process. These involve: 

  • provkonstruktion; 
  • administration och logistik; 
  • bedömning och betygsättning; 
  • testanalys; 
  • kommunikation med intressenter.

Därmed kan de som använder proven - oavsett om det är individer, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner eller regeringsorgan - vara säkra på att språktesten som levereras av ALTE:s medlemmar uppfyller strikt professionella krav och på ett adekvat sätt reflekterar testtagares färdigheter.

Läs ALTE:s Minimum Standards på följande språk:  

 Български    Català     Cymraeg    Čeština     Deutsch     Nederlands     English     Español     Eesti     Euskara    Français   Suomi    Gaeilge     Galego     Magyar     Italiano      Lietuvių     Norsk (bokmål og nynorsk)     Polski     Português     Русский     Slovenščina     Svenska


GRANSKNINGAR - kommande utbildningar och evenemang

The next events related to auditing will be online, via the Microsoft Teams platform, in November 2023 (date tbc),
please see our Events page for more details and to register (please log in into your personal ALTE account to see the event). We run an Orientation session for organisations thinking about having an audit. This is a prerequisite for becoming an ALTE Full Member. Orientation sessions are also suitable for members of staff in existing Full Members who will engage in the ALTE auditing process but have not personally had relevant training before. We also run training for existing auditors to ensure ongoing professional standardisation.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software