Meny
Logga in


ALTE:S Q-MARK och granskningssystem

Find out which tests have the ALTE Q-Mark

The ALTE Framework shows whether an exam of our member organisations has the Q-Mark, following a successful audit. It also allows comparison using the CEFR levels of the different tests in different languages.

The ALTE Q-mark is a quality indicator which member organisations can use to show that their exams have passed a rigorous ALTE audit and meet all the core requirements of ALTE's 18 quality standards. The Q-mark demonstrates that ALTE member organisations aspire to consistent standards of quality and excellence in their exams.

Ett Q-mark indikerar att kvalitetsprofilen hos ett test eller en uppsättning test har granskats ingående av ALTE och att resultatet av granskningen var 'resolved'. Resultatet är giltigt i fem år eller tills det sker en betydande förändring av validitetsargumentaionen för godkända test. Ett Q-mark ges bara till granskade prov, inte till organisationen som helhet.

Ett Q-mark innebär att testanvändare kan lita på att testet grundas på lämpliga och reliabla rutiner och kriterier samt konsekventa standarder.

Det är endast test från ALTE-medlemmar och sökande ALTE Associate Members, som uppfyller särskilda kriterier, som kan genomgå en granskningsprocess.

You can also download a guide to the ALTE Q-mark for testing organisations here.

 Informationen für anerkennende Stellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

 Information for recognising bodies in Germany, Austria and Switzerland


Informationen für anerkennende Stellen (Visastellen, Einwanderungsbehörden usw.) zu Sprachprüfungen mit dem Qualitätssiegel Q-Mark der Association of Language Testers in Europe (ALTE) - März 2024. Informationen auf Deutsch und Englisch. 

Information for recognising bodies (immigration authorities, etc.) regarding language tests with the ALTE Q-Mark. March 2024. Information in German and English. 

"Procedures for Auditing" (PfA) / Rutiner vid granskning

The PfA (latest version - April 2022) was produced by the QMS ("Quality Management") arbetsgrupp and contains all the detailed procedures for auditors and for organisations being audited. 


ALTE QMS Working Group

ALTE QMS WG granskar och uppdaterar granskningsrutinerna. Medlemmarna i QMS WG träffas vanligtvis tre gånger om året och arbetar i nära samarbete med Standing Committee med att diskutera och utveckla rutinerna. 

Läs mer om Standing Committee och det arbete som QMS WG för närvarande gör.

ALTE Minimum Standards

ALTE has established a set of 18 common standards for its members’ exams, which cover all stages of the language testing process, and are used in the Q-Mark audit process. These involve: 

  • provkonstruktion; 
  • administration och logistik; 
  • bedömning och betygsättning; 
  • testanalys; 
  • kommunikation med intressenter.

Därmed kan de som använder proven - oavsett om det är individer, arbetsgivare, utbildningsinstitutioner eller regeringsorgan - vara säkra på att språktesten som levereras av ALTE:s medlemmar uppfyller strikt professionella krav och på ett adekvat sätt reflekterar testtagares färdigheter.

Read the Minimum Standards (MS) in the following languages:  

Български    Català    Cymraeg    Čeština    Deutsch    Dansk    English    Español  Eesti    Euskara    Français    Gaeilge    Galego    Magyar    Italiano  Lëtzebuergesch    Lietuvių    Nederlands    Norsk (bokmål og nynorsk)    Polski    Português    Română    Русский    Slovenščina    Suomi    Svenska


Introduction of the ALTE MS18 - 2024

The MS18 will be introduced in the ALTE Audit System from 1st July 2024. 

You can find a complete report on the creation of this new MS clicking here.


GRANSKNINGAR - kommande utbildningar och evenemang

The next events related to auditing will be online, via the Microsoft Teams platform, in November 2024 (date tbc),
please see our Events page for more details and to register (please log in into your personal ALTE account to see the event). We run an Orientation session for organisations thinking about having an audit. This is a prerequisite for becoming an ALTE Full Member. Orientation sessions are also suitable for members of staff in existing Full Members who will engage in the ALTE auditing process but have not personally had relevant training before. We also run training for existing auditors to ensure ongoing professional standardisation.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software