Vårt uppdrag

Sätta standarder

ALTE har etablerat en mängd gemensamma standarder som täcker in alla steg i provkonstruktionsprocessen. Dessa standarder kan appliceras på vilket språkprov som helst och garanterar kvalitet för ALTE medlemmarnas prov.

Mer


Upprätthålla mångfald

ALTE stödjer lärandet, undervisandet och bedömningen av en mängd språk och främjar erkännadet av språkfärdighet i dessa europeiska språk.                                                      

Mer 


Maximera inverkan

ALTE hjälper till att maximera provs positiva inverkan genom att föra samman politik, forskning och praktik, föra samman språkinlärning, undervisning och bedömning och föra samman experter inom olika kompetensområden i världen.

Mer


Powered by Wild Apricot Membership Software