"Quality Management System" (QMS) arbetsgrupp

Ordförande

Vincent Folny (Chair) and Cathy Taylor (co-Chair)

Öppen för: 

ALTE medlemmar och "affiliates" som regelbundet arbetar med granskningsdokumentation och med ALTE granskare.


Nästa möte: 

Thursday 25th April, 2019, Ghent, Belgium

Mer information om evenemanget kommer snart på evenemangssidan

QMS medlemmar arbetar för närvarande med:

Fortgående uppdateringar av granskningsdokumentationen.

Publikationer:

En kopia av den nuvarande dokumentationen finns här:

Rutiner vid granskning .pdf

Guide till "Q Mark".pdf

Minimum standarder (engelska)

Kopia av minimum standarder på andra språk finns på vår Resurssida.

Våra nyheter:

Vi träffas i Leuven torsdag 21:a september, kl. 11.30-13.00. 

Under mötet var det en workshop som Vincent Folny, CIEP genomförde:

"Bias och statistiska analyser på itemnivå ut perspektivet att möta minimumstandard (MS) 13 (MS) och minimumstandard (MS) 14”

Powered by Wild Apricot Membership Software