"Quality Management System" (QMS) arbetsgrupp

Ordförande

Cathy Taylor (Chair) and Anthony Green (Co-Chair)


Öppen för: 

ALTE members/associate members who regularly work on or with audit documentation, and ALTE auditors.


Nästa möte: 

11th November 2021, Perugia, Italy

Check the Evenemang page for more information on this event.QMS medlemmar arbetar för närvarande med:

Fortgående uppdateringar av granskningsdokumentationen.

Publikationer:

En kopia av den nuvarande dokumentationen finns här:

Rutiner vid granskning .pdf

Guide till "Q Mark".pdf

Minimum standarder (engelska)

Kopia av minimum standarder på andra språk finns på vår Resurssida.Powered by Wild Apricot Membership Software