"Quality Management System" (QMS) arbetsgrupp

Ordförande

Cathy Taylor (Chair)

Öppen för: 

ALTE medlemmar och "affiliates" som regelbundet arbetar med granskningsdokumentation och med ALTE granskare.


Nästa möte: 

November 2021, Perugia, Italy

More information about the event will be available in due course.


QMS medlemmar arbetar för närvarande med:

Fortgående uppdateringar av granskningsdokumentationen.

Publikationer:

En kopia av den nuvarande dokumentationen finns här:

Rutiner vid granskning .pdf

Guide till "Q Mark".pdf

Minimum standarder (engelska)

Kopia av minimum standarder på andra språk finns på vår Resurssida.Powered by Wild Apricot Membership Software