Övriga resurser

Ordlista på flera språk- testterminologi

En ordlista på flera språk är speciellt viktig som ett främjande av provkonstruktion på mindre talade språk eftersom ordlistan kan etablera terminologi som kan vara ny och som används i de språk som har fler användare. Ordlistan finns på tio språkKatalanska, danska, holländska, engelska, franska, tyska, irländska, italienska, portugisiska och spanska.Ordlistan kommer att användas av många som talar europeiska språk och som är involverade i språktestning och bedömning.

Köp boken

Powered by Wild Apricot Membership Software