Gå med i ALTE

Det finns tre sätt att bli medlem i ALTE:

1. ALTE Individual Affiliates 

Gå med som JALTE "Individual Affiliate" och få regelbunden information om våra kurser och evenemang. Att bli "ALTE Individual Affiliate" är gratis och alla som har ett intresse av språktestning kan ansöka.

Du kommer att få ALTE nyheter om evenemang och aktiviteter och väl valda nyheter om aktiviteter från tredje part. Genom att fylla i informationen och registrera dig så samtycker du till att din information lagras i ALTE:s internationella system baserat i Storbritannien såväl som av "WildApricot Membership software" baserat i Canada. All data kommer att lagras på ett säkert sätt och bara användas för att processa din ansökan och vid mejl från ALTE. All data will be kept secure and only used to process your application and to send you emails from ALTE. ALTE kommer aldrig att delge din information till tredje part utan ditt samtycke. will never pass your details on to any third party without your additional consent.

Avanmäl genom att mejla till secretariat@alte.org

 

Ansök om att bli ALTE "Individual Affiliate"

Ansökningar granskas inom några veckor. Du kommer att meddelas om din ansökan har accepterats.

2. ALTE Associate Members

ALTE Associate Members are organisations with an interest and active involvement in language testing. They are not full members, and the quality of their tests cannot be guaranteed. However, they aspire to meet high standards of quality in language assessment. 

For more information and to proceed with an application to become an Associate Members, please read this page to familiarize yourself with the procedure, requirements and obligations.

Being an ALTE Associate Member is one of the pre-requisites to apply for ALTE Full Member status. 

3. ALTE Full Members

In order to become an ALTE Full Member, institutions must produce language tests in an official language of the country where the institution is established. This includes both spoken and sign languages. 

Before becoming an ALTE Full Member, organisations need to first become ALTE Associate Members and pass an ALTE audit of at least one of their examinations. ALTE Full Members are also expected to attend meetings and conferences regularly, and to contribute actively to the life of the association (delivering presentations, hosting events, etc.).

Please visit this page for more detailed information about the overall procedure to become an ALTE Full Member. 
Powered by Wild Apricot Membership Software