Gå med i ALTE

Det finns tre sätt att bli medlem i ALTE:

1. ALTE Individual Affiliates 

Gå med som JALTE "Individual Affiliate" och få regelbunden information om våra kurser och evenemang. Att bli "ALTE Individual Affiliate" är gratis och alla som har ett intresse av språktestning kan ansöka.

Du kommer att få ALTE nyheter om evenemang och aktiviteter och väl valda nyheter om aktiviteter från tredje part. Genom att fylla i informationen och registrera dig så samtycker du till att din information lagras i ALTE:s internationella system baserat i Storbritannien såväl som av "WildApricot Membership software" baserat i Canada. All data kommer att lagras på ett säkert sätt och bara användas för att processa din ansökan och vid mejl från ALTE. All data will be kept secure and only used to process your application and to send you emails from ALTE. ALTE kommer aldrig att delge din information till tredje part utan ditt samtycke. will never pass your details on to any third party without your additional consent.

Avanmäl genom att mejla till secretariat@alte.org

 

Ansök om att bli ALTE "Individual Affiliate"

Ansökningar granskas inom några veckor. Du kommer att meddelas om din ansökan har accepterats.

2. ALTE "Institutional Affiliates"

ALTE "Institutional Affiliates" är organisationer som är intresserade av och aktiva inom språktestning.Organisationen måste betala en årlig avgift (för närvarande €500),och har då möjligheten att närvara vid konferenser som inkluderar avgiftsfria workshops som organiseras med evenemangets innehåll i fokus.

Om du vill bli ALTE "Institutional Affiliate", returnera detta ansökningsformulär till ALTE "Secretariat. På ansökningsformuläret finner du också en lista på alla fördelar av "Institutional Affiliation". Innan du ansöker så var vänlig och läs läs den här sidan för att bekanta dig med processen, kraven och skyldigheterna för ALTE "Institutional Affiliates".

Att vara ALTE "Institutional Affiliate" är en förutsättning för att kunna ansöka om ALTE "Full"/ "Associate Member" status. 

3. ALTE "Full"/ "Associate" medlemmar

Som en europeisk organisation , är ALTE "Full Members" lokaliserade i ett EU/EEA land . ALTE "Associate Members" kan vara lokaliserade i ett land utanför EU/EEA, och dra nytta av samma förmåner som ALTE "Full Members" men får inte rösta.

För att bli ALTE "Full"/ "Associate" medlem, måste organisationen producera språktest i landets officiella språk där organisationen är lokaliserad. Detta inkluderar både talat språk och teckenspråk.

Innan man kan bli ALTE "Full/Associate Member", måste oganisationen först bli ALTE "Institutional Affiliates" och klara granskningen av åtminstone ett av organisationens prov. ALTE "Full/Associate Members" förväntas också att regelbundet delta vid möten och konferenser och aktivt bidra till ALTE organisationen (ge presentationer,vara värd för evenemang etc.).

Fördelar av att vara "Full/Associate" medlem inkluderar:

 • Att man får använda ALTE loggan
 • Fysiskt och digitalt medlemskapscertifikat
 • Finnas med på ALTE:s webbsida
 • Delta i ALTE "Quality Management" och granskningssystem (kostnad tillkommer)
 • Att efter en lyckad granskning få använda Q-Mark som indikerar ett erkännande av kvalitet vid språktestning
 • Möjligheten att vara värd för en konferens, där du kan visa din organisations och dess språktester
 • Möjligheten att få tillgång till ALTE "Validation Unit’s services" (kostnad tillkommer)
 • Möjligheten att samarbeta kring olika projekt
 • Tillgång till delar av ALTE:s webbsida så som diskussionsforum
 • Inbjudan att delta vid ALTE:s årliga konferenser och andra evenemang som anordnas för medlemmar
 • Rabatterad avgift vid vissa ALTE evenemang och kurser
 • Möjlugheten att mottaga information från ALTE via mejl eller post
 • Möjligheten att ställa ut material vid ALTE evenemang
 • Möjligheten att medverka i ALTE "Special Interest Groups"
 • Möjligheten att nätverka internationellt genom ALTE:s nätverk, inklusive dem från Europeiska organisationer
 • Möjligheten att vara med och arbeta i "Executive" och "Standing Committees", beroende av röster vid val
 • Inbjudan att delta vid ALTE "AGM"
 • Rätt att rösta vid val till kommittéer eller rösta vid "AGM" (inte associate members)
Vänligen besök den här sidan för mer för mer detaljerad information om processen för att bli ALTE "Full/Associate Member".
Powered by Wild Apricot Membership Software