Välkommen till ALTE, 

the Association of Language Testers in Europe

ALTE  består av olika organisationer som tillhandahåller språktest och som tillsammans arbetar för att främja tillförlitlig bedömning av språkfärdighet över hela Europa, liksom utanför.  
ALTE organiserar kurser och konferenser relaterade till olika aspekter av språkbedömning och genomför kvalitetsgranskning av olika språktest i Europa.

ALTE grundades 1989 av Universitetet i Cambridge (Storbritannien) och Universitetet i Salamanca (Spanien). I dag har ALTE 33 fullvärdiga medlemsorganisationer som representerar 26 europeiska språk, liksom mer än nittio Associate Members, flera Individual Expert Members och Individual Affiliates från hela världen. ALTE är en ideell organisation och har deltagarstatus som NGO i Europarådet.


Registration now open!


26-28 April 2023

ALTE's 8th International Conference

Madrid, Spain

More information...

Vårt uppdrag

Sätta standarder

ALTE har tagit fram gemensamma standarder som täcker alla steg i en språktestningsprocess. Dessa standarder kan användas på alla test, oavsett språk, och säkerställer kvaliteten på proven för ALTE:s medlemmar.

Upprätthålla mångfald

ALTE stödjer lärande, undervisning och bedömning av ett brett utbud av språk och främjar erkännande av kompetens i dessa språk i Europa.

Maximera inverkan

ALTE hjälper till att maximera den positiva inverkan av språktest, genom att etablera kontakt mellan policy, forskning och utövning, mellan lärande, undervisning och bedömning, samt mellan ämnesexperter i olika delar av världen.


Mer 

Vilka vi är

Hitta ALTE:s historia, visa vår lista över medlemmar och Institutional Affiliates, eller ta reda på mer om sammansättning och administration i vår organisation. 

q-mark & kvalitetsgranskningar

ALTE granskar medlemsorganisationers test för att säkerställa kvalité i utveckling och genomförande av språktest. En framgångsrik granskning resulterar i ett Q-mark. Ta reda på mer, liksom vilka test som har ett Q-mark i ALTE Framework.

Resurser

Se vårt utbud av resurser för att stödja lärande, undervisning och bedömning.

SIGs

ALTE har flera Special Interest Groups (SIGs) som granskar bedömning utifrån en mängd olika perspektiv, som till exempel speciella behov, migration och teknologi. 

Kommande händelser

Fler händelser...

Eller logga in för att se kommande händelser som endast är öppna för medlemmar.

ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software