Välkommen till ALTE, 

the Association of Language Testers in Europe

ALTE  består av olika organisationer som tillhandahåller språktest och som tillsammans arbetar för att främja tillförlitlig bedömning av språkfärdighet i och utanför Europa.  
ALTE organiserar kurser och konferenser relaterade till olika aspekter av språkbedömning och genomför kvalitetsgranskning av olika språktest i Europa.

ALTE was founded in 1989 by the University of Cambridge (UK) and the Universidad de Salamanca (Spain). Today, ALTE has 33 Full Member Organisations representing 25 European languages, as well as 68 Associate Members, 15 Individual Expert Members and over 800 Individual Affiliates from all around the world. ALTE is a non-profit organisation, and has Participatory Status as an NGO with the Council of Europe. 

Our innovative and exciting 1st International Digital Symposium took place on 28-30 April 2021


Vårt uppdrag

Sätta standarder

ALTE har tagit fram gemensamma standarder som täcker alla steg i en språktestningsprocess. Dessa standarder kan användas på alla prov, oavsett språk, och säkerhetsställer kvaliteten på proven för ALTE medlemmar.

Upprätthålla mångfald

ALTE stödjer lärande, undervisning och bedömning av ett brett utbud av språk och främjar erkännandet av kompetens i dessa språk i Europa.

Maximera inverkan

ALTE hjälper till att maximera provs positiva inverkan genom att etablera kontakt mellan policy, forskning och utövning, mellan lärande, undervisning och bedömning, och mellan ämnesexperter i olika delar av världen.


Mer 

Vilka vi är

Hitta ALTE's historia, visa lista med Medlemmar and Institutionella Affiliates, mer om sammansättning och administration vår organisation. 

q-mark & Quality audits

ALTE audits member organisations' tests for evidence of quality in language test development and delivery. A successful audit results in a Q-Mark. Find out more, as well as which tests have the Q-Mark in the ALTE Framework.

Resurser

Se vårt utbud av resurser för att stödja lärande, undervisning och bedömning.

SIGs

ALTE har flera Special Interest Groups (SIGs) som granskar bedömning från en mängd olika perspektiv, som till exempel speciella behov, migration och teknik inom testning. 

More events...

Or log in to see member-only events

Powered by Wild Apricot Membership Software