Meny
Logga in


Välkommen till ALTE, 

the Association of Language Testers in Europe

ALTE  består av olika organisationer som tillhandahåller språktest och som tillsammans arbetar för att främja tillförlitlig bedömning av språkfärdighet över hela Europa, liksom utanför.  
ALTE organiserar kurser och konferenser relaterade till olika aspekter av språkbedömning och genomför kvalitetsgranskning av olika språktest i Europa.

ALTE was founded in 1989 by the University of Cambridge (UK) and the Universidad de Salamanca (Spain). Today, ALTE has 33 Full Institutional Member organisations representing 26 European languages, as well as more than 120 Associate Members, several Individual Expert Members and Individual Affiliates from all around the world. ALTE is a non-profit organisation, and has Participatory Status as an NGO with the Council of Europe, and Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (UN). 


ALTE's 8th International Conference

took place in Madrid, Spain, 26-28 April 2023

Find out more about what happened


Vårt uppdrag

Sätta standarder

ALTE har tagit fram gemensamma standarder som täcker alla steg i en språktestningsprocess. Dessa standarder kan användas på alla test, oavsett språk, och säkerställer kvaliteten på proven för ALTE:s medlemmar.

Upprätthålla mångfald

ALTE stödjer lärande, undervisning och bedömning av ett brett utbud av språk och främjar erkännande av kompetens i dessa språk i Europa.

Maximera inverkan

ALTE hjälper till att maximera den positiva inverkan av språktest, genom att etablera kontakt mellan policy, forskning och utövning, mellan lärande, undervisning och bedömning, samt mellan ämnesexperter i olika delar av världen.


Mer 

Vilka vi är

ALTE doesn't create its own language tests, but recommends its Members' tests that have ALTE's "Q-Mark": the mark of language test quality.

Discover ALTE's history, check our list of Full Members and Associate Members, our Special Interest Groups, or learn more about the structure and administration of our association. 

q-mark & kvalitetsgranskningar

ALTE granskar medlemsorganisationers test för att säkerställa kvalité i utveckling och genomförande av språktest. En framgångsrik granskning resulterar i ett Q-mark. Ta reda på mer, liksom vilka test som har ett Q-mark i ALTE Framework.

Resurser

Check our collection of resources to support language learning, teaching and assessment. 

We also run a Services Unit which provides courses and consultancy to Members and non-Members.

Fler händelser...

Eller logga in för att se kommande händelser som endast är öppna för medlemmar.

ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software