RESURSER

Guider och referensmaterial

ALTE har producerat flera guider och referensmaterial på många olika språk. Gå till den här sidan för att se material så som:

  • ALTE:s Principles of Good Practice
  • Manual for Language Test Development and Examining
  • Språkprov för inträde, integration och medborgarskap: en vägledning för beslutsfattare
  • ALTE:s Minimum Standards
  • ALTE:s checklistor
  • ALTE:s Code of Practice
  • ALTE-material för vägledning till itemkonstruktörer


Internationella konferenser

ALTE arrangerar internationella konferenser var tredje år. Besök den här sidan för att hitta uppläggen för våra internationella konferenser, varav den senaste var den 6:e internationella konferensen i Bolgna 2017.


Konferensmaterial

ALTE arrangerar möten och konferenser två gånger om året, med en konferensdag öppen för allmänheten, om ett särskilt tema inom språkbedömning. Från och med 2018 offentliggör vi en konferensbibliografi och presentationerna från föredrag och workshops, om möjligt.

Videor

ALTE har producerat ett antal videopresentationer om diverse ämnen, vilka utgör användbara resurser för alla som är involverade i språkbedömning.

Övriga resurser

Denna sida innehåller länkar till resurser som är skapade av ALTE:s medlemmar eller handlar om ALTE och dess medlemmar.


Historiebok

ALTE:s historiebok utforskar grundandet och utvecklingen av organisationen mellan 1990 och 2020, utifrån de inblandades synvinkel.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software