RESURSER

Väglednings- och referensmaterial

ALTE har producerat många vägledningsmaterial och referensmaterial på många språk.Gå till den här sidan för att se material så som:

  • "Manual for Language Test Development and Examining"
  • Språkprov för inträde, integration och medborgarskap: en vägledning för beslutsfattare
  • Rutiner vid granskning
  • ALTE ramverk
  • ALTE minimumstandarder
  • ALTE checklistor
  • ALTE "Code of Practice"
  • ALTE material - vägledning för itemkonstruktörer


Internationella konferens förfaranden

ALTE organiserar internationella konferenser var tredje år.Gå till den här sidan för att se förfaranden av våra internationella konferenser, den senaste var den internationella konferensen i Bologna 2017.
Bi-annual Conference Materials

ALTE holds bi-annual meetings and conferences, with one conference day on a particular theme in language assessment open to the public. From 2018 onwards, we make public a conference bibliography and the presentation slides of the plenary speakers and workshops, where possible.

Powered by Wild Apricot Membership Software