Language Assessment for Migration and Integration (LAMI) SIG

Ordförande: 

Lorenzo Rocca (Ordförande) and Jane Lloyd (vice ordförande).

Öppen för: 

Alla som har ett intresse för migration eller språkpolicy.


Nästa möte: 

Thursday 14th February 2019, Klagenfurt, Austria

Check the Evenemangpage for more information on this event.


LAMI medlemmar arbetar för närvarande med: 

Bedömning av migranter med en låg nivå av litteracitet eller ingen litteracitet på målspråket. .

Publikationer:

Vår 'LAMI Booklet' ("Language Tests for access, integration and citizenship"): Riktlinjer för beslutsfattare var producerad på uppdrag av "Council of Europe" och presenterades på ett symposium med värdskap av "Council of Europe" 2016.


Boken finns tillgänglig på engelska, finska och italienska.Andra översättningar är på gång.

Enegelska /English

Finska

Italienska

Våra nyheter:

The LAMI Forum Language and Assessment: Making the Connections in the Migration Context took place on May 5th in Bologna. Presenters included David Little (Trinity College Dublin), Piet van Avermaet (Ghent University), Philia Thalgott (Council of Europe), and representatives from the Italian Ministry of Education and Ministry of Interior, among others. Check the programme in English or in Italian for details of the day. The event was attended by over 170 delegates.


Presentations from Previous Meetings

Presentation for LAMI SIG in Salamanca, Spain, Thursday 23rd November 2018.


Powered by Wild Apricot Membership Software