Common European Framework of Reference (CEFR) SIG

Ordförande: 

Bart Deygers and Cecilie Hamnes Carlsen

Öppen för Open to: 

Alla som är intresserade av CEFR .


Nästa möte: 

Thursday 25th April, 2019, Ghent, Belgium

Mer information om evenemanget kommer snart på evenemangssidan


CEFR medlemmar arbetar för närvarande med: 

Ett forskningsprojekt om hur CEFR används inom arbetsmarknaden.

Vårt fokus:

CEFR SIG undersöker och diskuterar hur CEFR används i verkligheten. Vi erbjuder en plattform för provkonstruktörer och forskare där de kan presentera sina idéer och hur de använder CEFR och även diskutera CEFR med andra kollegor. Vi håller oss uppdaterade om hur CEFR utvecklas och har vår egen forskning om hur CEFR används och hur användbar CEFR är i olika kontexter. För närvarande fokuserar vi på hur CEFR används i språktest för arbetsmarknaden.

Våra nyheter:

Den senaste forkningen av CEFR SIG har publicerats i tidskriften "Language Assessment Quarterly": Beygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D., & Carlsen, C. H. (2017). "One Framework to Unite Them All?" Användningen av CEFR inom Europeisk antagningspolicy vid universitet.

During the next SIG, we are proud to welcome Hanne Lauvik from Skills Norway, who will  deliver a presentation on 'Using the CEFR companion volume in developing a new digital test at C1 level'.

Powered by Wild Apricot Membership Software