Maximera inverkan

Vi delar ALTE:s vision att klargöra hur lärande och bedömning förhåller sig till varandra - och hur forskning, beslut och praktik förhåller sig till varandra.

"Tibor Navracsics, "Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport" (EU)


ALTE stödjer och främjar plattformar där synergier kan äga rum och utvecklas över tid - synergier mellan inlärning av språk, undervisning och bedömning, men också mellan forskning, politik och praktik, och över geografiska kompetensområden.

Genom att sammanföra olika aktörer inom språkutbildning, uppmuntrar ALTE till ett holistiskt och samarbetsvilligt sätt att ta sig an aktuella frågor. I gengäld hjälper detta sätt att sammanföra experter och kompetens inom områden som annars skulle fortsätta att vara isolerade, och även att maximera inverkan av experternas arbete runt om i världen.

Länkning av forskning, politik och praktik

ALTE har lång erfarenhet av att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare, forskare och de som arbetar på fältet.

ALTE har samarbetat med "Council of Europe" och deras språkpolitiska avdelning sedan 1990-talet och i hög grad bidragit till utvecklingen av "Common European Framework for Reference" (CEFR). 2003, fick ALTE "Participatory Status" som en "International Non-Governmental Organisation" (INGO) av "Council of Europe", och 2010 anslöt sig den nyligen etablerade "Professional Network Forum on Language Education" och skrev på ett samarbetsavtal 2003 med Europeiska"Centre for Modern Languages" (ECML). ALTE har utvecklat flera publikationer på uppdarag av "Council of Europe", som till exempel "Manual for Language Test Development and Examining" och "Language tests for access, integration and citizenship". Samarbetet är fortfarande mycket aktivt , speciellt när det gäller frågor som rör att bedöma migranters språkbehärskning, , detta bevisas genom LAMI SIG's samarbete om en enkät om språkpolitik och språkkrav för migranter som kommer att äga rum under nästa år. Slutresultat och rapport kommer att vara klara i mars 2019.

ALTE has also been a key player in the EU's strategy to promote multilingualism. In 2012, a consortium of ALTE members delivered the European Survey on Language Competences for the European Commission, which measured 15-year-olds' competences in foreign languages across Europe. ALTE was also a member of the European Commission's Civil Society Platform for Multilingualism, and regularly participates in meetings and conferences where ALTE experts work with decision-makers from across the EU to help inform further policy developments in language education. ALTE engages with MEPs and other stakeholders at its annual European Day of Languages Event at the European Parliament. The European Commission has also contributed greatly to ALTE events, including the address that Tibor Navracsics, the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, gave at ALTE's 2016 European Day of Languages event at the European Parliament on the importance of multilingualism and linguistic diversity in Europe.

ALTE har varit involverade i en mängd andra projekt som har att göra med att föra samman forskning, politik och praktik. 2007 föreslog "Transvalp project", lett av "AFPA", Frankrike, 'Vocational Linguistic Competences' (Compétences Linguistiques Professionnelles), som är "can do" beskrivningar som länkar arbetsrelaterade lingvistiska uppgifter till "Common European Framework". Resultatet blev ett antal detaljerade beskrivningar av ett speciell lingvistisk uppgift inom en given arbetssituation given job, som korrelerade med en identifierbar CEFR nivå. Detta ledde till specifika arbetsrelaterade språkprov som utvecklades för yrkeskvalifikationer - dessa garanterade att testtagare hade de nödvändiga språkkunskaper som krävs för ett specifikt yrke.


Länkning av lärande, undervisning och bedömning

ALTE försvarar en integrerad syn på inlärning av språk där undervisning och bedömning spelar en central roll för framgångsrik språkbehärskning. Om det missbrukas kan prov bli målet för språkinlärning och språkundervisning och hindrar alldeles för ofta akademisk, personlig och professionell utveckling (till exempel när prov används för tillträde till universitet eller för medborgarskap). ALTE försvarar ett rättvist ("fair") användande av språkprov så att de fortsätter hjälpa elever att utvecklas, och för att säkerställa en positiv inverkan på bedömning av lärande.


Länkning av experter inom olika tekniska områden och med geografisk spridning.

ALTE skapar plattformar där experter från olika kompetensområden och delar av världen kan diskutera gemensamma utmaningar och vad som är bäst inom språkutbildning. Den senaste internationella ALTE konferensen hade deltagare från över 40 olika länder och inkluderade presentationer av experter inom sociolingvistik, teckenspråk och maskininlärning.
Powered by Wild Apricot Membership Software