Meny
Logga in


Maximera inverkan

Vi delar ALTE:s vision att klargöra hur lärande och bedömning förhåller sig till varandra - och hur forskning, beslut och praktik förhåller sig till varandra.

"Tibor Navracsics, "Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport" (EU)


ALTE stödjer och främjar plattformar där synergier kan äga rum och utvecklas över tid - synergier mellan inlärning av språk, undervisning och bedömning, men också mellan forskning, politik och praktik, och över geografiska kompetensområden.

Genom att sammanföra olika aktörer inom språkutbildning, uppmuntrar ALTE till ett holistiskt och samarbetsvilligt sätt att ta sig an aktuella frågor. I gengäld hjälper detta sätt att sammanföra experter och kompetens inom områden som annars skulle fortsätta att vara isolerade, och även att maximera inverkan av experternas arbete runt om i världen.

Länkning av forskning, politik och praktik

ALTE har lång erfarenhet av att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare, forskare och de som arbetar på fältet.

ALTE has been collaborating with the Council of Europe and its Language Policy Unit since the 1990s, and contributed importantly towards the development of the Common European Framework for Reference (CEFR). In 2003, ALTE gained Participatory Status as an International Non-Governmental Organisation (INGO) with the Council of Europe, and in 2010 joined the newly-created Professional Network Forum on Language Education and signed a cooperation agreement with the European Centre for Modern Languages (ECML). ALTE has developed several publications on behalf of the Council of Europe, such as the Manual for Language Test Development and Examining and the Language tests for access, integration and citizenship. Collaboration is still very active, particularly on issues related to assessing migrants' language competencies, as is evidenced by the LAMI SIG ("Language Assessment for Migration and Integration") 's co-operation on a survey about language policies and language requirements for migrants which took place in 2018, with the results reported on in a conference in October 2019.

ALTE has also been a key player in the EU's strategy to promote multilingualism. In 2012, a consortium of ALTE members delivered the European Survey on Language Competences for the European Commission, which measured 15-year-olds' competences in foreign languages across Europe. ALTE was also a member of the European Commission's Civil Society Platform for Multilingualism, and regularly participates in meetings and conferences where ALTE experts work with decision-makers from across the EU to help inform further policy developments in language education. ALTE engages with MEPs and other stakeholders at its annual European Day of Languages Event at the European Parliament. The European Commission has also contributed greatly to ALTE events, including the address that Tibor Navracsics, the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, gave at ALTE's 2016 European Day of Languages event at the European Parliament on the importance of multilingualism and linguistic diversity in Europe.

ALTE har varit involverade i en mängd andra projekt som har att göra med att föra samman forskning, politik och praktik. 2007 föreslog "Transvalp project", lett av "AFPA", Frankrike, 'Vocational Linguistic Competences' (Compétences Linguistiques Professionnelles), som är "can do" beskrivningar som länkar arbetsrelaterade lingvistiska uppgifter till "Common European Framework". Resultatet blev ett antal detaljerade beskrivningar av ett speciell lingvistisk uppgift inom en given arbetssituation given job, som korrelerade med en identifierbar CEFR nivå. Detta ledde till specifika arbetsrelaterade språkprov som utvecklades för yrkeskvalifikationer - dessa garanterade att testtagare hade de nödvändiga språkkunskaper som krävs för ett specifikt yrke.


Länkning av lärande, undervisning och bedömning

ALTE försvarar en integrerad syn på inlärning av språk där undervisning och bedömning spelar en central roll för framgångsrik språkbehärskning. Om det missbrukas kan prov bli målet för språkinlärning och språkundervisning och hindrar alldeles för ofta akademisk, personlig och professionell utveckling (till exempel när prov används för tillträde till universitet eller för medborgarskap). ALTE försvarar ett rättvist ("fair") användande av språkprov så att de fortsätter hjälpa elever att utvecklas, och för att säkerställa en positiv inverkan på bedömning av lärande.


Länkning av experter inom olika tekniska områden och med geografisk spridning.

ALTE skapar plattformar där experter från olika kompetensområden och delar av världen kan diskutera gemensamma utmaningar och vad som är bäst inom språkutbildning. Den senaste internationella ALTE konferensen hade deltagare från över 40 olika länder och inkluderade presentationer av experter inom sociolingvistik, teckenspråk och maskininlärning.
 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software