RESURSER - gratis vägledning och referensmaterial

ALTE har producerat många vägledningsmaterial och referensmaterial, på flera olika språk. Det är gratis att ladda ned dem.

Andra språkversioner:

Vi skulle vilja kunna ge våra resurser på så många språk som möjligt.Kontakta ALTE "Secretariat"om du kan tillhandahålla en version av ett dokument på ett annat språk..


"Manual for Language Test Development and Examining"

"Manual for Language Test Development and Examining" (2011) producerades av ALTE på uppdrag av "Language Policy Unit of the Council of Europe". Manualen ska användas tillsammans med CEFR och finns på följande språk basiskaholländska, franska och tyska.Riktlinjer för konstruktion av LSP prov

"Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests" (2018) producerades av ALTE som ett tillägg till "Manual for Language Test Development and Examining" (2011). Produktionen av " Guidelines" var samordnad av LSP SIG.


Språktest för inträde, integration och medborgarskap ("Language tests for access, integration and citizenship") : en översikt för beslutsfattare

This booklet (2016) was produced by the LAMI SIG on behalf of the Language Policy Unit of the Council of Europe. It is currently also available in Italian and Finnish.Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements and Learning Opportunities

This report was produced on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on Language and Knowledge of Society (KoS) policies for migrants.

This is available on the Council of Europe's website.


Multilingual Glossary of Language Testing Terms

ALTE's multilingual glossary (1998) has a particularly significant role to play in encouraging the development of language testing in less widely taught languages by establishing terms which may be new alongside their well-known equivalents in the commonly used languages. The glossary contains entries in 10 languages: Catalan, Danish, Dutch, English, French, German, Irish, Italian, Portuguese and Spanish. This volume will be of use to many working in the context of European languages who are involved in testing and assessment.

Länka språktest till CEFR: En manual

ALTE har bidragit till "Council of Europe's Manual "Relating Language Examinations" till "Common European Framework of Reference for Languages": Lärande, undervisning, bedömning/ "Learning, Teaching, Assessment" (CEFR) har producerat innehållsanalysmatriser (2014) för muntlig färdighet och skriftlig färdighet (analyser och framställningar). Alla dessa finns på "Council of Europe's" webbsida.

Minimum standarder

ALTE has established a set of common standards for its members’ exams (2007), which cover all stages of the language testing process: test development; task and item writing; test administration; marking and grading; reporting of test results; test analysis; and reporting of findings.  See our Setting Standards page for more information. Our 17 Minimum Standards are available in a range of languages. Checklistor innehållsanalys

Utveckling och beskrivande checklistor för uppgifter och prov (2001):

Checklista allmän

Checklitsa läs

Checklista skriv

Checklista hörförståelse

Checklista muntlig färdighet

Checklista strukturkompetens

ALTE "Can Do" Projekt

ALTE "Can Do" projektet utvecklade och validerade en uppsättning av prestationsrelaterade skalor som beskriver vad inlärare faktiskt kan göra med ett språk (2002).
Projektet bidrog i hög grad till utvecklingen av CEFR och erkänns i Appendix D, 2001 CEFR documentet.
"Can Do Statements" finns på följande språk:

ALTE "Materials for the guidance of test item writers"

Det här materialet (2005) är till för att utbilda alla som är involverade i någon del i provkonstruktionsprocessen och de som administrerar test och rapporterar resultat på prov.


Bibliography of ALTE Members' Work

ALTE has collated references of papers, journal articles, books, etc., written by representatives of ALTE member organisations. Current version: January 2019.Powered by Wild Apricot Membership Software