RESURSER - gratis vägledning och referensmaterial

ALTE har producerat många vägledningsmaterial och referensmaterial, på flera olika språk. Det är gratis att ladda ned dem.

Andra språkversioner:

Vi skulle vilja kunna ge våra resurser på så många språk som möjligt.Kontakta ALTE "Secretariat"om du kan tillhandahålla en version av ett dokument på ett annat språk..


"Manual for Language Test Development and Examining"

"Manual for Language Test Development and Examining" (2011) producerades av ALTE på uppdrag av "Language Policy Unit of the Council of Europe". Manualen ska användas tillsammans med CEFR och finns på följande språk basiskaholländska, franska och tyska.Riktlinjer för konstruktion av LSP prov

"Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests" (2018) producerades av ALTE som ett tillägg till "Manual for Language Test Development and Examining" (2011). Produktionen av " Guidelines" var samordnad av LSP SIG.


Språktest för inträde, integration och medborgarskap ("Language tests for access, integration and citizenship") : en översikt för beslutsfattare

Häftet(2016) producerades av LAMI SIG på uppdrag av "Language Policy Unit of the Council of Europe". Häftet finns för närvarande på italienska och finska.

"Procedures for Auditing" (PfA) / Rutiner vid granskning

"PfA" (senaste versionen - juni 2018) producerades av "QMS Working Group" och innehåller detaljerade riktlinjer för granskare och organisationer som blir graskade.


ALTE "Framework"

ALTE "Framework" (senaste versionen - maj 2018) visar om en medlemsorganisations har ett prov som har ett "Q-Mark", som en följd av en framgångsrik granskning. "Q-Mark" är en kvalitetsindikator som ALTE medlemmar kan använda för att visa att deras prov har genomgått en ingående granskning och mött de 17 "ALTE Minimum Standards" som ställs (se nedan). "Q-Mark" ger testanvändare säkerhet i att provet vilar på en grund av lämpliga rutiner, kriterier och standarder.

Minimum standarder

ALTE har etablerat en rad allmänna standarder för medlemmarnas prov som täcker alla steg i provkonstruktionssprocessen: provkonstruktion; uppgifts- och itemkonstruktion; testadministration; rättning och bedömning; rapporteringen av testresultat; testanalys; och rapportering av upptäckter. Se våra Sätta standarder/"Setting standars" sida för mer information. Våra 17 minimumstandarder finns på en mängd språk.Länka språktest till CEFR: En manual

ALTE har bidragit till "Council of Europe's Manual "Relating Language Examinations" till "Common European Framework of Reference for Languages": Lärande, undervisning, bedömning/ "Learning, Teaching, Assessment" (CEFR) har producerat innehållsanalysmatriser (2014) för muntlig färdighet och skriftlig färdighet (analyser och framställningar). Alla dessa finns på "Council of Europe's" webbsida.

Checklistor innehållsanalys

Utveckling och beskrivande checklistor för uppgifter och prov (2001):

Checklista allmän

Checklitsa läs

Checklista skriv

Checklista hörförståelse

Checklista muntlig färdighet

Checklista strukturkompetens

ALTE "Can Do" Projekt

ALTE "Can Do" projektet utvecklade och validerade en uppsättning av prestationsrelaterade skalor som beskriver vad inlärare faktiskt kan göra med ett språk (2002).
Projektet bidrog i hög grad till utvecklingen av CEFR och erkänns i Appendix D, 2001 CEFR documentet.
"Can Do Statements" finns på följande språk:

ALTE "Materials for the guidance of test item writers"

Det här materialet (2005) är till för att utbilda alla som är involverade i någon del i provkonstruktionsprocessen och de som administrerar test och rapporterar resultat på prov.


Powered by Wild Apricot Membership Software