Vilka vi är

ALTE is an association of language test providers who work together to promote the fair and accurate assessment of linguistic ability across Europe and beyond. ALTE was founded in 1989 by the University of Cambridge (UK) and the Universidad de Salamanca (Spain), and today counts with 33 Full Members, 60 Associate Members and over 500 Individual Affiliates. We are a Charitable Incorporated Organisation, based in England, registered Charity number 1184799.

ALTE är en icke-vinstgivande, internationell, icke-statlig organisation/ International Non-Governmental Organisation(INGO), och har erhållit "Participatory Status" av "Council of Europe" 2003. ALTE's banbrytande arbete med att sätta gemensamma nivåer av språkfärdighet i olika språk, bidrog signifikant till utvecklingen av "Council of Europe's" "Common European Framework of Reference" (CEFR)

ALTEmedlemmar och "Institutional Affiliates" träffas tre gånger per år på olika ställen i Europa och diskuterar då språktestningsfrågor och sprider "best practices" inom språkbedömning. Klicka här för att få veta mer om våra evenemang och projekt.

Powered by Wild Apricot Membership Software