Vilka vi är

ALTE är en organisation av språktestare som arbetar tillsammans för att stödja en rättvis och riktigt bedömning av lingvistisk färdighet i Europa och bortom Europa. ALTE grundades 1989 av "University of Cambridge" (UK) och "Universidad de Salamanca" (Spanien), och har idag 32 "Full Members", 58 "Institutional Affiliates" , och över 500 "Individual Affiliates". 

ALTE är en icke-vinstgivande, internationell, icke-statlig organisation/ International Non-Governmental Organisation(INGO), och har erhållit "Participatory Status" av "Council of Europe" 2003. ALTE's banbrytande arbete med att sätta gemensamma nivåer av språkfärdighet i olika språk, bidrog signifikant till utvecklingen av "Council of Europe's" "Common European Framework of Reference" (CEFR)

ALTEmedlemmar och "Institutional Affiliates" träffas tre gånger per år på olika ställen i Europa och diskuterar då språktestningsfrågor och sprider "best practices" inom språkbedömning. Klicka här för att få veta mer om våra evenemang och projekt.

Powered by Wild Apricot Membership Software