Meny
Logga in


Vilka vi är

ALTE är en sammanslutning av leverantörer av språktest som arbetar tillsammans för att verka för rättvis och korrekt bedömning av språkfärdighet över hela Europa, liksom utanför. ALTE grundades 1989 av Universitetet i Cambridge (Storbritannien) och Universitetet i Salamanca (Spanien), och har i dag 33 Full Members, 100 Associate Members och över 500 Individual Affiliates. Vi är en välgörenhetsorganisation som är baserad i England med registrerat Charity number 1184799.

ALTE är en ideell, internationell, icke-statlig organisation (INGO) som erhöll deltagarstatus av Europarådet 2003. ALTE:s banbrytande arbete med att definiera gemensamma nivåer för språkfärdighet i olika språk bidrog i hög utsträckning till utvecklingen av Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (GERS)

ALTE-medlemmar och Associate Members träffas tre gånger om året på olika platser i Europa, där de diskuterar frågor om språktestning och bidrar till att sprida god praxis inom språkbedömning. Klicka här för att ta reda på mer om våra evenemang och projekt.

Våra Associate

Members

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software