Vilka vi är

ALTE är en sammanslutning av leverantörer av språktest som arbetar tillsammans för att verka för rättvis och korrekt bedömning av språkfärdighet över hela Europa, liksom utanför. ALTE grundades 1989 av Universitetet i Cambridge (Storbritannien) och Universitetet i Salamanca (Spanien), och har i dag 33 Full Members, 100 Associate Members och över 500 Individual Affiliates. Vi är en välgörenhetsorganisation som är baserad i England med registrerat Charity number 1184799.

ALTE är en ideell, internationell, icke-statlig organisation (INGO) som erhöll deltagarstatus av Europarådet 2003. ALTE:s banbrytande arbete med att definiera gemensamma nivåer för språkfärdighet i olika språk bidrog i hög utsträckning till utvecklingen av Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (GERS)

ALTE-medlemmar och Associate Members träffas tre gånger om året på olika platser i Europa, där de diskuterar frågor om språktestning och bidrar till att sprida god praxis inom språkbedömning. Klicka här för att ta reda på mer om våra evenemang och projekt.

Våra Associate

Members

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software