ADMINISTRATION OCH ledning  

ALTE är en "European Economic Interest Group" (EEIG) lokaliserad i Storbritannien. ALTE har en konstitution, som senast uppdaterades i april 2018.

"Council of Members"

ALTE förvaltas av medlemmar av "Council". Som namnet indikerar så består "Council" medlemmarna av en officiell representant från varje medlemsorganisation.

ALTE Council medlemmarna träffas vanligtvis en gång per år vid årsmötet ("Annual General Meeting" AGM) för att diskutera nuvarande och kommande ärenden för organisationen. De godkänner även ALTE finanserna efter en utomstående persons granskning.

Både ALTE:s "Full Members" och ALTE:s "Associate" kan närvara vid årsmötet (AGM), men det är bara fullvärdiga medlemmar som har rösträtt. . 

"Secretary-General"

ALTE "Secretary-General" är direktvald av medlemmarna av "Council."Secretary-General" är den officiella rättsliga representanten av organisationen och säkerställer att ALTE:s strategiska mål nås på det mest effektiva sättet.

Dr. Nick Saville ("Cambridge Assessment English") är den nuvarande ALTE "Secretary-General". 

"Executive Committee"

"Executive Committee" är den högsta beslutande kommittén. "Executive Committee" medlemmarna väljs av "Council" medlemmar och ska representera organisationens intressen.

"Executive Committee" tar beslut grundade på viljan av "Council" medlemmarna. De godkänner till exempel det årliga budgetkontot, godkänner ansökningar från nya medlemmar och "Institutional Affiliates", och ser, om nödvändigt, över ALTE:s konstitution.

"Executive Committee" stödjer "ALTE Secretariat´s" arbete, och säkerhetsställer att ALTE:s medel används på bästa sätt.

The current members of the Executive Committee are:

Waldemar Martyniuk ("Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie") (Ordförande)

Richard Bueno Hudson ("Instituto Cervantes") (Vice ordförande)

Bart Deygers ("Centrum voor Taal en Onderwijs" (KU Leuven) – "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal" (CNaVT)

Anne Gallagher ("Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland")

José Pascoal ("Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira" (CAPLE))

Michaela Perlmann-Balme ("Goethe-Institut")

Lorenzo Rocca (CVCL ("Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche"))

Annika Spolin (Stockholms universitet, Institutet för svenska och flerspråkighet)

Vincent Folny (Centre international d’études pédagogiques (CiEP))

"Secretary-General", Nick Saville ("Cambridge Assessment English") är adjungerad medlem av "Executive Committee".

"Standing Committee"

"Standing Committee" medlemmarna är valda som experter inom språktestning och i att hantera språktester. ALTE:s "Full Members" väljer representanterna.

"Standing Committee" säkerställer kvalitet och rättvisa/"fairness" av ALTE:s granskningssystem (auditing system) genom att:

  • Gå igenom varje granskning och det slutgiltiga resultatet;
  • Godkänna tilldelningen av Q-mark;
  • Identifiera områden som den granskade organisationen behöver bearbeta;
  • Övervaka granskare och ge dem som blir granskade överblick, träning och standardisering.
The current members of the Standing Committee are:


Michaela Perlmann-Balme ("Goethe-Institut") (Ordförande)

Beate Zeidler ("telc GmbH") (Vice orförande)

Bart Deygers ("Centrum voor Taal en Onderwijs" (KU Leuven) – "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal" (CNaVT)

Ina Ferbežar ("Univerza v Ljubljani")

Vincent Folny (Centre international d’études pédagogiques (CiEP))

Cecilie Hamnes Carlsen ("Skills Norway")

Gemma Macho Aguillo (EGA, "Department of Education, Basque Government")

Waldemar Martyniuk ("Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie")

José Pascoal ("Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira" (CAPLE))

Lorenzo Rocca (CVCL ("Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche"))

Annika Spolin (Stockholms universitet, Institutet för svenska och flerspråkighet)

Cathy Taylor (Trinity College London)

Powered by Wild Apricot Membership Software