Internationella konferenser

I tillägg till ALTE:s två årliga möten och konferenser äger det var tredje år rum en större internationell konferens med fokus på språktestning. Hittills har sex mycket lyckade internationella konferenser hållits.Hur konferenserna går till finns tillgängligt
här.

   6:e Internationalla konferensen - Bologna

"Learning and Assessment": "Making the Connections" - förfarande vid konferensen (ALTE, 2017)

   Ladda ned gratis

5:e Internationella konferensen - Paris

"Language Assessment for Multilingualism":Förfarande vid ALTE konferensen i Paris , april 2014 (redaktörer: Coreen Docherty och Fiona Barker, 2016)

Download for free


4th Internationella konferensen - Kraków

"Exploring Language Frameworks": Förfarande vid ALTE konferensen i Kraków , juli 2011 (redaktörer: Evelina Galaczi och Cyril Weir, 2013)

Download for free

3:e Internationella konferensen - Cambridge

Language Testing Matters: Investigating the wider social and educational impact of assessment - Proceedings of the ALTE Cambridge Conference, April 2008 (editors: Lynda Taylor and Cyril Weir, 2009)

Download for free


2:a Internationella - Berlin

"Multilingualism and Assessment": "Achieving transparency, assuring quality, sustaining diversity" - Förfarande vid ALTE konferensen i Berlin, maj 2005 (redaktörer: Lynda Taylor and Cyril Weir, 2008)

Ladda ned gratis

1:a Internationella konferensen - Barcelona

"European Language Testing in a Global Context": Förfarande vid ALTE konferensen i Barcelona, juli 2001 (redaktörer:  Michael Milanovic och Cyril Weir) (2004)

Ladda ned gratis
Powered by Wild Apricot Membership Software