courses and services for language testing

ALTE:s kurser

ALTE erbjuder regelbundet utbildningsmöjligheter över hela Europa för professionella språktestare, lärare och alla med ett intresse för användning och konstruktion av språktest. Utöver våra årliga sommarkurser erbjuder vi vanligtvis, i samband med våra konferenser, utbildningar som är öppna för allmänheten. Se sidan Kommande händelser för mer information om kommande kurser.

Skräddarsydda ad-hoc-kurser för din organisation

ALTE har även erfarenhet av att skräddarsy kurser efter önskemål från andra organisationer, såväl medlemmar som externa organisationer. Tveka inte att kontakta ALTE:s sekretariat om du skulle vilja att ALTE organiserar en kurs för din arbetsgrupp och/eller kolleger.

Våra kurser är för närvarande indelade i tre nivåer, utifrån den ökande nivån av expertis som krävs för att delta. Nedan listas kurser som har anordnats tidigare. Det är inte en fullständig lista, utan andra teman för framtida kurser kan även övervägas.

Nivå 1 - Introduktion till språktestning

Kurserna vänder sig till lärare och professionella med begränsad kunskap om språktestning i teori och praktik. Våra mest populära kurser på den här nivån innefattar:

 • Grundkurs i språktestning: Att komma igång
 • Introduktionskurs i språktestning
 • Utbildning i itemkonstruktion

Nivå 2 - Språktestning för professionella

Kurser på denna nivå vänder sig till professionella som redan har en god förståelse för principerna vid språkbedömning, och skulle vilja fördjupa sin kunskap inom specifika områden som är relevanta för arbetet. Exempel på kurser på denna nivå innefattar:

 • Att bedöma skrivfärdighet/ läsfärdighet/ hörförståelse/ muntlig färdighet
 • Att bedöma skriftlig och muntlig färdighet i den digitala åldern
 • Att bedöma språkfärdighet för akademiskt syfte
 • Att validera prov med få testtagare
 • Bedömare och bedömning
 • Statistik för språkbedömning
 • Tips för yrkesbedömningar
 • Introduktion till "Facets Analysis"
 • Teknologi i språkkonstruktionsprov och validering
 • Att hantera prov för språktestningsinstitutioner

Nivå 3 - Språktestning för experter  

Nivå 3 innehåller specialiserade kurser om tekniska frågor och aspekter rörande språktestning. De är vanligtvis mycket tekniska och kräver en god förförståelse och erfarenhet om teori och praktik inom språktestning. Några av våra kurser på denna nivå innefattar:

 • Avancerad "Facets Analysi"s
 • Strukturell säkerhetsutformning inom språktestning
 • "Differential Item Functioning"

ALTE Validation Unit

ALTE Validation Unit erbjuder en mängd tjänster för dem som tillhandahåller prov och även för mindre arbetsgrupper som arbetar med språkbedömning. Det inkluderar statistiska analyser av prov och item, analyser av bedömarprestationer, rapporter om testtagare, undersökningar om prov och språkbruk på regional eller nationell nivå, förberedelser inför en granskning, redigering och granskning av rapporter samt förberedelse av artiklar om bedömning.

Projekt som nyligen åtagits av ALTE Validation Unit har innefattat:

 • Rasch- och itemanalys i utrovningar och skarpt läge;
 • Analyser av bedömare i muntliga och skriftliga prov;
 • Granskning av artiklar om utbildning och kontroll av bedömare innan de skickas in till akademiska tidskrifter för publicering;
 • Undersökningar om effekten av att introducera extern bedömning inom gymnasiet;
 • Granskning för nationella provleverantörer innan material lämnas in till granskning;
 • EU-sponsrad forskning och rapportering av migranters användning av värdlandets språk på arbetsplatsen.

Om ni skulle vilja ha support av ALTE Validation Unit är ni välkomna att kontakta ALTE:s sekretariat. Stöd finns för arbetsgrupper and individer från såväl medlemsorganisationer som externa organisationer.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software