Vår HISTORIA

Behovet av ALTE

I slutet av 1980-talet, som ett naturligt resultat av att de europeiska barriärerna revs, var att den internationella mobiliteten ökade och samhällen behövde bli mer flerspråkiga. Detta ledde i sin tur till att det uppstod ett behov av bättre språkundervisning och språkbedömning som skulle passa individuella testtagare såväl som andra intressenter - arbetsgivare, utbildningsorganisationer och statliga organ. Det var speciellt viktigt att språkkvalifikationer skulle vara rättvisa och ge en rättvis bild av vad en testtagare kunde göra med språket och hur väl. Dessutom så behövde individer ofta behärska mer än ett språk och det fanns ett växande behov av nivåer som kunde jämföras med nivåer i andra språk, och som dessutom var korrekta, och det fanns även ett behov av certifiering som skulle kunna erkännas i hela världen.

När ALTE etablerades fanns det inget erkänt internationellt ramverk och språkcertifiering varierade efter de nivåer som de refererade till. Men, provkonstruktörer och andra användare började bli medvetna om att de behövde något sätt att förstå olika nivåer och vad de representerade, och även hur prov i olika språk relaterade till varandra när det gällde innehåll och nivå. Det var i den kontexten som ALTE uppstod och mål formulerades.

Konceptet av en association av språktestare som skulle börja ta itu med dessa frågor, dela expertis och jämföra expertis framfördes först av Mike Milanovic, som under samma tid var ordförande för den nyetablerade "Evaluation Unit" inom "EFL", "Department of UCLES" ("University of Cambridge Local Examinations Syndicate"), numera "Cambridge Assessment English". Milanovic observerade följande inom Europa , “while there were small groups of individuals engaged in language testing activity, for the purposes outlined in the ALTE objectives, there was relatively little communication between the people who were doing it". Under den tiden var engelska redan det mest undervisade och bedömda språket, men behovet av att även kunna bedöma andra språk växte snabbt.  Hur man skulle kunna säkerställa kvalitet och jämförbarhet var en viktig fråga.

ALTE växer under 1990-talet

ALTE växte snabbt under de första åren och det inrättades en europeisk laglig struktur, den av "European Economic Interest Grouping" (EEIG), som registrerades i februari 1992.

1993,skapades en omfattande uppsättning av dokument som en bas av verktyg för att stödja testkonstruktion inom språk, och för att stödja ALTE:s mål, detta inkluderade "ALTE Code of Practice" och det etablerades även gemensamma deskriptiva färdighetsnivåer för att möjliggöra jämförelser mellan prov och för att kunna jämföra prov med varandra.

ALTE:s ramverk, tillsammans med ‘Can-Do’ projektet, ger definitioner av vad inlärare av språk egentligen kan göra med språket inom flera kategorier och hjälpte till att forma grunden till "Common European Framework of Reference" (CEFR) för språkundervisning, lärande och bedömning. I april 1998, vid ALTE:s 16:e möte, gav "Council of Europe" sin uppskattning för ALTE:s viktiga bidrag till utvecklingen av "Common European Framework".

I slutet av 1990-talet fanns det 19 "Full Members" som representerade 16 språk. ALTE välkomnar "Associate Members" lokaliserade utanför EU/EEA och avtalet skrevs om 1999 för att föra in denna ändring. Undergrupper (nu "Special Interest Groups") (SIGs) etablerades också. Maj 2000 hölls den första tre-dagars konferensen och inkluderade en dag som var öppen för alla och hade över 100 deltagare.

ALTE på 2000-talet

2001 var dedikerat som "European Year of Languages" av "Council of Europe", "European Union" och "UNESCO", och ALTE höll sin första internationella konferens för att uppmärksamma detta initiativ. Konferensen i Barcelona var den största konferens som någonsin hållits om språktestning och hade över 350 deltagare från mer än 35 länder. ALTE:s andra internationella konferens hölls 2005 i Berlin och efter det har internationella konferenser hållits var tredje år: 2008 (Cambridge), 2011 (Kraków), 2014 (Paris) and 2017 (Bologna).

Från 2005 började ALTE ge, och ger, kurser om språkbedömning. 2007 var "affiliate status" introducerat för både institutioner och individer för för att öka deltagandet och en "Executive Committee" etablerades för att tjnstgöra som det högst beslutande organet inom ALTE.

Utvecklingen av "Code of Practice" och även "ALTE Quality Management System" (QMS) höll på under 2000, och det ses av ALTE-medlemmar som den viktigaste milstolpen för att försäkra sig om kvalitet inom europeisk språktestutveckling vilket sedan resulterade i etableringen av 17 minimum standarder, granskning av medlemsorganisationers prov och 2012 introduktionen av ALTE "Q-Mark".

Following a strategic review looking at ways to increase flexibility and participation in the association, ALTE changed its legal status from EEIG (European Economic Interest Grouping) to a CIO (Charitable Incorporated Organisation), based in England, in 2019.

Find a full list of ALTE International Conferences, Meetings and Biannual Conferences here.

Powered by Wild Apricot Membership Software