"SPECIAL INTEREST GROUPS"

ALTE har olika grupper för medlemmar och "affiliates" som är intresserade av specifika områden inom språktestning. De arbetar med speciella uppgifter, producerar dokument för publicering och genomför forskning. Några träffas regelbundet vid ALTE evenemang, och andra träffas mer oregelbundet, för att diskutera och lära sig mer om en speciell aspekt inom språkbedömning. Alla medlemmar eller "affiliate" med ett intresse inom något område är välkomna att delta.

SIGS har en ordförande som koordinerar gruppens arbete. Våra grupper är för närvarande:

QMS

QMS arbetsgrupp har av ALTE medlemmarfått i uppgift att gå igenom och revidera all granskningsdokumentation. "Quality Management Systems" gruppen har ett nära samarbete med "Standing Committee", och gruppens agenda sätts vanligen ihop av "Standing Committee".

LAMI

"Language Assessment for Migration and Integration" SIG arbetar för närvarande med hjälpmedel, ett "Council of Europe" initiativ, för att stödja frivilliga lärare som undervisar migranter och ge dem litteracitetsdeskriptorer att använda i sitt arbete.

CEFR

"CEFR/Manual" SIG har utvecklat två olika system för att man ska kunna analysera prov på prestationer och uppgifter och håller för närvarande även på att undersöka om CEFR kan användas inom arbetsmarknadssektorn.YAL

Den här gruppen träffas oregelbundet vid ALTE evenemang och vill gärna ha förslag på ämnen och det finns möjlighet att ge presentationer. Alla medlemmar eller "affiliate" med ett intresse inom detta område är välkomna att delta.

LSP

"Language for Specific Purposes" SIG håller för närvarande på med att utveckla en LSP bilaga till "Manual for Language Test Development and Examining". Ett nytt projekt är på gång som kommer att illustrera hur bilagan fungerar i processen av att verkligen konstruera ett LSP prov.

Technology

Den här gruppen träffas oregelbundet vid ALTE evenemangoch vill gärna ha förslag på ämnen och det finns möjlighet att ge presentationer. Alla medlemmar eller "affiliate" med ett intresse inom detta område är välkomna att delta.


Teacher Training

The group meets once a year at the ALTE winter conferences. Any member or affiliate with an interest in the area is welcome to attend. The last two meetings have been held jointly with the LAMI SIG, looking at teachers' needs in the context of migration and integration. 


p

SRC

"Special Requirements and Circumstances" SIG samlar information om hur och till vilken grad man kan garantera att man anpassar prov till dem med särskilda behov för att försäkra sig om att det blir rättvist och att även de ska kunna göra proven.
Powered by Wild Apricot Membership Software