Meny
Logga in


Bibehålla mångfald

ALTE medlemmars prov

                  24 språk 

från 21 europeiska länder


och "Institutional Affiliates"

representerar 16 språk till

från Europa och bortom.


ALTE stödjer lärande, undervisning och testning av alla språk, inklusive regionala språk eller teckenspråk. ALTE's kvalitetsstandarder var designade med denna mångfald i sinnet och kan hjälpa både de största proven och dem med bara ett fåtal testtagare per år.

Alla språk är av betydelse...

ALTE medlemmar och "affiliates" representerar ett vitt omfång av nationella och regionala språk, vilket inkluderar de stora språken i Europa, men också de språk som inte talas av så många. Vårt demokratiska röstsystem ger samma vikt till alla språk (1 röst/institution), oavsett vilket språk som representeras, vilket säkerställer att alla språks intressen tas till vara vid beslut inom ALTE.

... inkluderat teckenspråk

Sedan 2012, erkänner ALTE även teckenspråk i konstitutionen. Även om vi ännu inte haft någon ALTE medlem som representerar teckenspråk så gör vi allt för att involvera teckenspråksanvändare och teckenspråksforskare i våra diskussioner. Vid det senaste evenemanget hade en panel om teckenspråksforskning som ägde rum vid ALTE 6:e Internationella konferens i Bologna (maj 2017). 

Rättvisa ock kvalitet för alla

ALTE eftersträvar att säkerställa rättvisa och kvalitet i språkprov, oavsett språket som testas eller antalet testtagare som tar provet. Som ett resultat har ALTE utvecklat ett unikt  "Quality Management System" (QMS)för prov oavsett språk eller storlek. ALTE medlemmar träffas regelbundet för att diskutera utmaningar som deras organisationer möter, och "QMS" hjälper dem att säkerställa rättvisa och kvalitet på proven.

Dela "best practices" i Europa

ALTE evenemang erbjuder en unik plattform där experter som arbetar inom mycket olika kontexter kan diskutera gemensamma frågor inom språktestning. ALTE evenemang äger rum i hela Europa, från Norge till Italien och från Portugal till Litauen. Vårt mål är att nå ut till så många experter och praktiker som möjligt. ALTE evenemang inkluderar även presentationer av lokala experter och organisationer som hjälper till att bevara mångfalden av språk och synsätt, inom området språktestning.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software