Meny
Logga in


RESURSER

ALTE has produced many materials, in a range of languages. They are all free to download. You may use these resources freely for educational, research or other non-profit making purposes, as long as you cite the source. 

Guider och referensmaterial

ALTE har producerat flera guider och referensmaterial på många olika språk. Gå till den här sidan för att se material så som:

  • ALTE:s Principles of Good Practice
  • Manual for Language Test Development and Examining
  • Språkprov för inträde, integration och medborgarskap: en vägledning för beslutsfattare
  • ALTE:s Minimum Standards
  • ALTE:s checklistor
  • ALTE:s Code of Practice
  • ALTE-material för vägledning till itemkonstruktörer


Internationella konferenser

ALTE organises international conferences every three years. Go to this page to find the proceedings of our international conferences, including papers from our cancelled 2020 conference.


Konferensmaterial

ALTE arrangerar möten och konferenser två gånger om året, med en konferensdag öppen för allmänheten, om ett särskilt tema inom språkbedömning. Från och med 2018 offentliggör vi en konferensbibliografi och presentationerna från föredrag och workshops, om möjligt.

Videor

ALTE har producerat ett antal videopresentationer om diverse ämnen, vilka utgör användbara resurser för alla som är involverade i språkbedömning.

Övriga resurser

Denna sida innehåller länkar till resurser som är skapade av ALTE:s medlemmar eller handlar om ALTE och dess medlemmar.


Historiebok

ALTE:s historiebok utforskar grundandet och utvecklingen av organisationen mellan 1990 och 2020, utifrån de inblandades synvinkel.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software