SIG (Special Interest Group) Meetings

  • 11 Feb 2021
  • kl 8:30
  • 12 Feb 2021
  • kl 17.00
  • Budapest, Hungary

Registration

This is a two day event hosted by ELTE Origó Language Centre, in Budapest, Hungary.

SIG-mötena är öppna för ALTE medlemmar och "affiliates".

Mer information kommer inom en överskådlig framtid.

 Powered by Wild Apricot Membership Software