"Teacher Training" (TT) SIG

Ordförande

Annika Spolin and Petra Likar Stanovnik

Öppen för: 

Alla som är intreeserade av detta område .


Nästa möte: 

November 2020 (date tbc), Istanbul, Turkey 

Registrera dig för detta evenemang genom evenemangssidan.

TT medlemmar arbetar för närvarande med: 

  • Bedömning av literacitet
  • Lärarutbildning
  • Bedömning av lärare

Vårt fokus:

"Teacher Training" SIG medlemmar arbetar för närvarande med dessa tre områden:

  1. Bedömning av litteracitet : Vad bör lärare i alla ämnen veta om språktestning?
  2. Lärarutbildning : Hur utbildar vi lärare i Europa och bortom Europa?
  3. Assessment of Teachers: How do we test the knowledge and competence of language teachers?

Våra nyheter:

Det senaste LAMI Forumet "Language and Assesment" : "Making the Connections in the Migration Context" 5:e may i Bologna inkluderade bidrag från "Teacher Training" SIG. Under titeln "Language Courses and Teacher Training" presenterade Michaela Perlmann-Balme, oGoethe Institut, Tyskland, resultatet av en undersökning som genomförts bland ALTE medlemmar. Den hade förberetts och genomförts av "LAMI", "Teacher Training" och "Young Learners" SIGs, och fokuserade på vad lärare i en migrationskontext behöver. Presentationen finns att få från "ALTE Secretariat".

Powered by Wild Apricot Membership Software