Tekniskt support inom språktestning

ALTE kurser

ALTE offers regular training opportunities across Europe for assessment professionals, teachers, and all those with an interest in the use and design of language exams. Besides our yearly ALTE Summer Courses, we also usually run pre- and post-conference training sessions which are open to everyone. Check our Evenemang page to see which courses will be run soon.

Bespoke ad-hoc courses for your organisation

ALTE has also experience designing and delivering bespoke courses at the request of other organisations, both members and external organisations. If you would like ALTE to organise a course for your team and/or colleagues, please do not hesitate to contact the ALTE Secretariat for more details.

Our courses are currently organised in three tiers, according to the increasing level of expertise required to participate. Listed here are courses that have been run in the past. This is not an exhaustive list, and other topics for courses can be considered.

Nivå 1 - Introduktion till språktestning

Kurserna vänder sig till lärare och professionella med begränsad kunskap om språktestning i teori och praktik. Våra mest populära kurser på den här nivån inkluderar:

 • Grundkurs i språktestning : Att börja
 • Introduktionskurs i språktestning
 • Utbildning i itemkonstruktion

Nivå 2 - Språktestning för professionella

Kurser på denna nivå vänder sig till professionella som redan har en god förståelse för principerna vid språkbedömning, och skulle vilja fördjupa sin kunskap inom specifika områden som är relevanta för arbetet. Exempel på kurser på denna nivå inkluderar:

 • Att bedöma skrivfärdighet/ läsfärdighet/ hörförståelse/ muntlig färdighet
 • Assessing Writing/Speaking in the Digital Age
 • Bedöma språkfärdighet för akademiskt syfte
 • Validera prov med få testtagare
 • Raters and Rating
 • Statistik för språkbedömning
 • Tips för yrkesbedömningar
 • Introduktion till "Facets Analysis"
 • Teknologi i språkkonstruktionsprov och validering
 • Ombesörja prov för språktestningsinstitutioner

Nivå 3 - Språktestning för experter  

Tier 3 includes specialised courses on technical issues and aspects of language testing. They are usually highly technical, and require a solid understanding and experience of language testing theory and practice. Some of our courses in this tier include:

 • Avancerad "Facets Analysi"s
 • Strukturell säkerhetsutformning inom språktestning
 • "Differential Item Functioning"

ALTE:s granskningsenhet

"ALTE Validation Unit" erbjuder en mängd service för dem som ger prov och även för mindre team inom språkbedömning. Det inkluderar statistiska analyser av prov och item, analyser av bedömarprestationer, rapporter om testtagarkaraktärer, undersökningar om prov och språkbruk på regional eller nationell nivå, förberedelser inför en granskning, editering och granskning av rapporter och förberedelse av artiklar om bedömning.

Nyligen antagna projekt av "ALTE Validation Unit"

 • "Rasch and item analysis" rapporter av items inom utprovningar och när provet går i skarpt läge;
 • Analyser av bedömare i muntliga och skriftliga prov
 • Granskning av artiklar om utbildning och övervakning av bedömare innan de skickas in till akademiska tidskrifter för publicering;
 • Undersökningar om effekten av att introducera extern bedömning inom gymnasiet;
 • Granskning för nationella provleverantörer innan material lämnas in till granskning
 • EU sponsrad forskning och rapportering av migranters användandet av värdlandets språk på arbetsplatsen.

Om du skulle vilja ha assistans av "ALTE Validation Unit", kontakta "ALTE Secretariat". Stöd finns för teams and individer från både medlemsorganisationer och externa organisationer.

Powered by Wild Apricot Membership Software