"Special Requirements and Circumstances" (SRC) SIG

Ordförande

Emily Davis-James (Chair)

Öppen för: 

Alla med intresse för "Special Requirements and Circumstances", och alla som arbetar inom detta område.


Nästa möte: 

November 2020 (date tbc), Istanbul, Turkey

Mer information om evenemanget kommer snart på evenemangssidan


SRC medlemmar arbetar för närvarande med: 

En detaljerad översikt av behov och deras eventuella konsekvenser och en uppsättning riktlinjer för provkonstruktörer.

Vårt fokus:

Att samla in exempel av "best practice" och planerar att publicera en uppsättning riktlinjer inom detta område.

Vi håller även på att förbereda en detaljerad översikt av krav och tänkbara anpassningar, såväl som deras implikationer för provet och testmiljön.

Våra nyheter:

En pågående diskussion inom våra SIG är ämnet dyslexi, bedömning med tanke på graden av dyslexi och de rätta anpassningarna. Vi är glada över att ha gästföreläsare som kan kasta lite ljus över detta i Leuven: Dr Anna Gellert. Hon kommer att tala om dyslexi i Danmark och diskutera detta med medlemmarna av vårt SIG. Se länken nedan:

Danska dyslexiprov

Powered by Wild Apricot Membership Software