Våra "Institutional Affiliates"


ALTE Institutional Affiliates are organisations with an interest and active involvement in language testing. They are not full members, and the quality of their tests cannot be guaranteed. However, they aspire to meet high standards of quality in language assessment.


Organisation 

Beskrivning

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

Italien

"Accademia Italiana di Lingua" (AIL), grundades 1984 i Florens, Italien, och är en organisation som konstruerar prov och provmaterial för inlärare av italienska som främmande språk.De tillhandahåller även kurser inom lärarutbildning och examination.

"AIL" prov fokuserar få fäljande språkfärdigheter:Läsfärdighet, skrivfärdighet, vokabulär och grammatik, hörförståelse och muntlig färdighet.Det finns 32 "AIL exam centres" i Italien och det anordnas två till fyra testtillfällen varje år och nivåerna är från A2 till C2. Nytt: A1 från januari 2015.

Några "Business Schools" i Schweiz accepterar "AIL exams" som en del av sin slutexamination. Dessa examen är även accepterade av "Federal Office for Professional Education and Technology" (OPET).

Alliance Française Paris Ile-de-France

France

I över ett århundrade har "Alliance Française" varit det ledande kulturella nätverket med 850 inrättningar i 136 länder och är dedikerade att sprida det franska språket "Francophone" och den franska kulturen i världen.

Som det ledande centret för undervisning i franska som främmande språk i Frankrike, "Alliance Française Paris Ile-de-France" koncentrerar de sina ansträngningar på att erbjuda dynamiska klasser i franska på alla nivåer för nära 10 000 elever med 160 nationaliteter varje år. Lokaliserade i hjärtat av Paris är skolan försedd med smart-boards, ett multimedia center och organiserar även 15 gratis kulturella evenemang varje månad. Boendeservice underlättar studenters vistelser. Det vi erbjuder ger flexibilitet vid val av klasser, privata lektioner och/eller workshops, allt beroende av personens mål. Det är möjligt att ansluta sig till en klass varje måndag under hela året.

Som en banbrytare inom fältet att lära ut franska till utlänningar tilldelade "FLE" (French as a Foreign Language) skolan sin kvalitetsutmärkelse för sin professionalism inom följande fält: välkomnande,lokaler, lärare, undervisning och administration.

"Alliance Française Paris Ile de France" är ett testcenter för prov i franska:

 • utbildningsministeriet och "CIEP" (The International Centre for Pedagogical Studies)

 •  "Chamber of Commerce and Industry" i Paris

 • "University of Cambridge Esol"

Altissia International

Belgium

Created in 2005 by academics from UCLouvain (Université Catholique de Louvain), Altissia International works with higher education institutions from around the world to enhance the opportunities they give their students and help them maximise their linguistic potential. Seeking to nurture an environment that upholds linguistic and cultural diversity, Altissia gathers experts from both education and technology.

Its online, adaptive language assessment is the work of pedagogues and linguists active in the field for over 25 years. It is available in all 24 EU official languages, including English, Spanish, French, Portuguese, German, Italian, and Dutch. The results are aligned to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and broken down by skill.

Over 4.5 million people throughout the world have already taken an Altissia language assessment. Headquartered in Louvain-la-Neuve, Belgium, Altissia is also present in Argentina, Canada, Colombia, France, Indonesia, Italy, Mexico, Morocco, Peru, South Africa and Spain.

 

Anglia Examinations (Anglia Examinations Syndicate)

United Kingdom

Since 1993, Anglia examinations has offered a comprehensive and structured programme of assessing English competence. Anglia’s step-by-step approach to testing helps guide students from beginner level through to full competence. Each of the ten steps is clearly defined with a syllabus, designed to encourage and motivate learners to make clear progress through achievable goals. Since 2014, Anglia Examinations has been working in partnership with AIM Qualifications and Assessment Group to deliver Ofqual approved qualifications at B1, B2, C1 and C2 levels.

While Anglia examinations are taken in over 40 countries worldwide, all exams are produced and dispatched from our headquarters in Chichester UK, where they are returned for marking, moderation and certification. We work closely with our representatives in each market area, whose local knowledge allows us to provide a quality but personal service to all our customers.

Ankara University Tömer

Turkey

Ankara University TÖMER, Turkish and Foreign Language Application and Research Centre was first  founded under the name of Turkish Language Teaching Centre (Türkçe Öğretim Merkezi) in 1984 with the aim of teaching Turkish to foreign students all around the world. We have been running an online exam called eYADIS, which stands for “Test for Foreign Languages”. It is a benchmark both in Turkey and abroad to evaluate the language skills in Turkish. Procedures concerning eYADIS such as registration, choosing a test date and location, about the test and announcing the results are conducted by our Head Office in Ankara and Branches in other cities across Turkey. Tests in eYADIS are made up of four basic language skills; listening, reading, speaking and writing, the levels of which range from A1 to C1. The exam was created in response to a growing need to certify the level of proficiency in Turkish as a second language.

Attanal Al Arabi

Jordan

"Attanal Al Arabi" är ett omfattande utbildningsprojekt som baseras på en integrerad strategisk vision, i linje med internationella läroplaner i undervisning. Det är en standardsatt och systematiserat prov i det arabiska språket som mäter språkfärdighet och nivå hos den sökande, för akademiska eller funktionella syften och sträcker sig över "CEFR" - nivåerna A1 för nybörjare till C2 för den högsta nivån.

"Attanal Al Arabi Proficiency test" är strukturerad i ett adaptivt format och innehåller fem grundläggande färdigheter: Hörförståelse, läsfärdighet, struktur, skrivfärdighet och muntlig färdighet.

Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol – Bilingualism Exam (German/Italian)

Italien

The Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol is a Province with self government in the north of Italy. On the territory of the province three ethnic groups can be found: German (70%), Italian (26%), Ladin (4%). In the public administration of the Province bilingualism is applied, i.e. that in the local offices of the Province and State administration the German language is treated on equal terms as the official Italian language. To ensure the knowledge of both languages, in 1977 an exam was introduced, which every admission applicant for a position in the public service needs to pass and in which the knowledge of both languages needs to be assured. Due to this, both languages are tested in the same exam. 

The exams are held every working day. In 2014 the exams were aligned to the CEFR and today four levels are offered (C1, B2, B1, A2). In 2017 7,902 applicants were present and 4,218 applicants passed.

Axxell

Finland

"Axxell" grundades 1:a augusti 2008. Axxell erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna. .

"Axxell Multicultural Centre" är en av Axxell´s avdelningar och de erbjuder integrationskurser för vuxna migranter.Ett team av 35 språklärare och studievägledare tillhandahåller utbildning i det finska språket och samhällskunskap och ger karriärvägledning för vuxna invandrare för att hjälpa nyanlända att integreras i det finska samhället. Våra integreringskurser organiseras i nära samarbete med myndigheter som ansvarar för integration (arbetsförvaltning, socialarbetare, kommuner etc.) Dessutom så koordinerar konsortiet inplaceringstestning ("Testipiste, www.testipiste.eu") i Uusimaa regionen. Vi deltar aktivt i nationella och internationella språkbedömningsprojekt och provkonstruktionsprojekt. Vi är även en av utbildningsorganisationerna i Finland som organiserar "National Certificates of Language Proficiency for Finnish as a second language" och samma i svenska.

 BEB (British English Board)

United Kingdom

British English Board (BEB) is an educational institution providing bespoke consultation for schools, Ed Tech companies and publishers, teacher coaching solutions and TESOL courses, language teaching and learning in virtual classrooms, and language testing (BEB Exams) – either online or onsite. We also develop and publish teaching and assessment materials for institutions and individuals.

Assessment is one of the cornerstones of the British English Board. "Grammar does not speak®" is a registered motto of BEB, and it reflects the main idea behind our assessment criteria.

BEB is powered by a team of experienced educators and academics in the field of the education industry. We aim to bring excellence in language education and assessment with up-to-date modern methods and technologies.

www.britishenglishboard.com


Bosa (Belgian federal HR & Language Certification i.a.)

Belgien


The Federal Public Service “Policy and Support”, a.k.a. "BOSA" (dess akronym), etablerades 1:a mars 2017 och stödjer belgiska federala organisationer inom olika områden. Dess "Directorate General Recruitment and Development" specialiserar sig på HR - aktiviteter så som urval, coaching och utbildning vilket inkluderar officiella certifikat i språkfärdighet, språkutbildning för vuxna inlärare, genom blandade inlärningsmiljöer. Språkutbildning och språktestning erbjuds främst i de tre officiella språken i Belgien som är holländska, franska och tyska.

Vår metodik är CEFR-inspirerad och vi fokuserar på språkanvändning i en professionell kontext för att försäkra oss om en hög kvalitetsservice för både externa kunder (medborgare/klienter) och interna kunder (anställda/chefer). AVår kärnverksamhet är bedömning av receptiva och produktiva andraspråksfärdigheter av offentligt anställda. Våra testcenter finns i Bryssel och Eupen i östra Belgien tack vare ett samarbete med den tyskspråkiga delen av Belgien.Vi testar omkring 10 000 testtagare per år. Vårt utbildningscenter finns i Bryssel och vi erbjuder även webbaserade lösningar för lärande.

British Side Educational Services

Turkey

"British Side Educational Services" är främst inom kvalitet i engelskundervisning, testning, lärarutbildning och UK studieprogram i Turkiet. "British Side:s" uppdrag är att tillhandahålla kontinuerliga inlärarmöjligheter för alla genom att etablera de högsta akademiska standarderna och oöverträffad professionalism genom att utnyttja en positiv och avslappad inlärningsmiljö som ger motivation och engagemang.

"British Side" är därför stolta att vara den enda turkiska språkskolan som är ackrediterad av "Quality English. Dessutom så är skolan en auktoriserat testcenter för "Cambridge Assessment English" och "Pearson PTE" , och ett "Pearson BTEC" center.

"British Side" erbjuder utbildning i det engelska språket, testning innan och efter anställning och service till många företag inom olika områden. Vi kan även ge råd till kunder inom organisationer om deras nuvarande engelsknivå och guida dem om deras språkbehov och sätt att förbättra sig.
Bureau ICE

Netherlands

Bureau ICE is an independent specialist in testing and examining in the Netherlands with a long-standing reputation in language testing. Initially our focus was on developing tests and exams in Dutch as a second language for adult migrants. Gradually Bureau ICE became an allround testing company working for educational institutions, the Dutch and Flemish governments and profit and non-profit companies. Measuring language competence is still one of our major activities, as we develop language tests and exams for all education levels in the Netherlands. We are one of the three government approved developers of the mandatory final exams for primary schools. We are a market leading supplier of language tests in intermediate vocational education: 90% of all institutes have adopted our digital testing system, called TOA, containing hundreds of language tests.       

Inom gymnasieutbildning så utvecklar vi likväl snabbt vår expertis inom språktestning. För den holländska regeringen har vi konstruerat en uppsättning av integrationsexamen och den statliga examen "NT2", "Dutch as a second language". 

Camões-Institute for Cooperation and Language

Portugal

"Camões, Institute for Cooperation and Language/ Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.", ("Camões, I.P."), är ett offentligt organ som är integrerat indirekt i den statliga administrationen, med administrativ och finansiell autonomi. "Camões, I.P.", inom ramen för sitt uppdrag och inom området av att främja det portugisiska språket och främjandet av dess externa kultur, koordinerar och skapar kursplaner för kurser i portugisiska som främmande språk, antingen för klassrumsundervisning eller genom e-lärande plattformar och även för andra kulturämnen. I samarbete med portugisiska och utländska universitet främjar vi utvecklingen av bedömningsinstrument och certifieringen av pedagogiska och didaktiska färdigheter inom undervisningen och inlärningen av portugisiska för att säkerställa kvaliteten på undervisningen av det portugisiska språket och undervisning om den portugisiska kulturen utomlands, genom adekvat vetenskapligt och pedagogiskt stöd.

Center for Serbian as a Foreign Language - Faculty of Philology, Belgrade University

Serbien

"Center for Serbian as a Foreign Language" är en del av universitetet i Belgrad, som grundades för 200 år sedan. Centret firade sin 30:e årsdag 2016, och har åstadkommit mycket givande arbete under denna tid. Centret fokuserar på tre huvudområden.

Första området är undervisning i serbiska som ett främmande språk för vuxna. Den huvudsakliga kursen varar i ett år och sträcker sig över de sex nivåerna i CEFR, A1 till C2. 100 till 200 studenter studerar vid centret varje år, och under de senaste fem åren har studenter från över 128 länder tagit dessa kurser.

Det andra området är vetenskaplig forskning inom metodik för att undervisa i serbiska som främmande språk. Detta område inkluderar även att organisera vetenskapliga konferenser, publikationer och kurser för modersmålstalare av serbiska på doktorandnivå.

Det tredje området är att konstruera prov för vuxna studenter som är baserade på CEFR nivåerna A1.1 till B2.2 och på andra nivåer för minderåriga. Vi konstruerar våra egna prov för barn, men vi ger inga kurser för minderåriga eftersom vi är en del av universitetet. Certifikaten godtas av alla universitet över hela världen.

Certificazione dell'italiano come lingua straniera, Università Roma Tre


Italien

 
CILS Centre - Certification of Italian as a Foreign Language

Italy
"CILS Centre" etablerades 1993 som ett forskningscenter vid "University for Foreigners of Siena" (www.unistrasi.it) och syftar till att planera, utveckla, konstruera, administrera och validera "CILS" certifiering. "CILS" certifieringen utfärdas av universitetet och uppger då den nivå som uppnåtts av testtagaren i lingvistisk och kommunikativ kompetens i italienska som främmande språk. "CILS" exams erbjuder många olika nivåer och använder dem för att möta upp det ökande antalet kompetensnivåer och för användning av språk i olika kontexter.
Cito

Netherlands
"Cito" är en av de världsledande test- och bedömningsorganisationerna. Att mäta och övervaka mänsklig potential har varit vår kompetens sedan 1968. Vi arbetar med, och fokuserar på, utbildningsanordnare, regeringar och företag med prestationer inom språk inom lärande och inom arbetslivet. Vårt arbete bygger på den senaste utvecklingen av ICT och psykometrisk forskning.

Uppdrag

"Cito" tillhandahåller utvärderade, bra och rättvisa/ "fair" prov över hela världen. "Citos" mätmetoder och kontrollmetoder gör att våra kunder kan få en objektiv analys av kunskap, färdigheter och kompetens. Det möjliggör sunda val inom personlig och yrkesmässig utveckling. Vi använder inte bara våra experter till att producera vårt eget arbete, utan de kan även ge andra råd,stöd och forskning.

CLL - Centre de langues

Belgium
"CLL-Centres de langues" är den största språkskolan i Belgien. "CLL" är en ideell organisation, grundad 1984 av "Catholic University of Louvain-la-Neuve" och bedriver undervisning för barn, tonåringar, studenter och vuxna i 36 språk, vilket inkluderar allmänna institutioner och företag.

Relaterad till språktestning så är "CLL" en del a ett konsortium som består av tre delar: själva "CLL", "UCL (Université catholique de Louvain" (UCL), det största franskspråkiga universitetet i Belgien, och "Altissia International", ett ledande företag på digitala lösningar av språkinlärning.

De tre delarna har sammanstrålat för att implementera en ny service inom "Erasmus Plus" programmet för europeiska kommissionen: "OLS" (The Online Linguistic Support) vars mål är att tillhandahålla språktestning och träning för alla studenter, "VET" och ungdomsprogram som deltar inom Erasmus i hela Europa. Alla studenter testas före och efter sin mobilitet. Provet är obligatoriskt.

Programmet lanserades i september 2014 på sex språk (engelska, franska, tyska, spanska, italienska och holländska). Hittills har mer än 360 000 testtagare tagit provet.

I mars 2016 kommer sex nya språk att läggas till i provet, sex till 2017 och 2018 de sista sex av de 24 europeiska språken.

Testet är adaptivt och digitalt.För tillfället testas bara receptiva färdigheter. Men i framtiden kommer muntlig färdighet och skrivfärdighet att läggas till.

Comenius University in Bratislava

Slovakia
"Institute for Language and Preparatory Studies" (ILPS), "Centre for Continuing Education" vid "Comenius University" i Bratislava är ett av de äldsta institutionerna i Slovenien som sedan 1960 har de bedrivit undervisning i slovenska som främmande språk och förberett sina studenter för olika utbildningsprogram vid deras hemuniversitet. Dessutom så har "ILPS" producerat utbildningsmaterial och organiserat många kulturella- och utbildningsaktiviteter så som sommaruniversitet i det slovenska språket och den slovenska kulturen ("Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry"). Institutet fick "European Language Label" för sitt projekt att bedöma slovensk språkfärdighet.
DynEd International, Inc.


United States

Since 1987, DynEd International, Inc., has offered one of the most comprehensive lineups of award-winning English language teaching and testing solutions. Thirteen million students in 55 countries learn and certify their English skills with DynEd. DynEd’s programs cover all proficiency levels and include a range of age-appropriate courses from early learners to students in universities, corporations, aviation programs and vocational-technical schools. DynEd courses and testing are approved by ministries of education in several countries. DynEd Pro English Certification programs align to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). DynEd certificates are increasingly accepted to fulfill English language proficiency requirements in universities in the US and around the world. DynEd's headquarters are in the San Francisco Bay Area, home to Silicon Valley, with regional offices in Beijing, Amsterdam, Tokyo, Jakarta, Panama City, Thailand and Hong Kong.

Editora Positivo: PES – Positivo English Solution

Brazil
"Editora Positivo" grundades 1979. De delar sitt utbildningskall med tusentals studenter och lärare i över 5000 skolor i hela Brasilien och Japan, allt från förskolor till gymnasier, genom sitt utbildningssystem, läroböcker, böcker, läsare, ordböcker och "English teaching solution" (PES – Positivo English Solution). De erbjuder lärarutbildningskurser till över 50 000 lärare och prov i de flesta skolämnena. För användarna av "PES" (Positivo English Solution), finns ett program för engelska som främmande språk som tillhandahåller "EFL" böcker, online material, läsare, skriftliga och muntliga prov för förskolan, grundskolan och gymnasiet och har workshops och träning för lärare i engelska. "PES" (Positivo English Solution) förbereder studenter för "Cambridge English Language Assessment" examen för att de ska kunna testas enligt internationella standarder som fokuserar på alla de grundläggande färdigheterna: muntlig färdighet, hörförståelse, vokabulär och grammatik, läsfärdighet och skrivfärdighet.
Eucom

Romania

"Eucom" grundades 2002 och är en av de största "B2B" språkcentret i Rumänien. De tillhandahåller språkutbildning och testservice för företagssektorn i över 28 språk. De hjälper företag att eliminera språkbarriärer i en global kommunikation och att kunna anställa de bäst lämpade professionella med de lämpligaste språkfärdigheterna.

Vi har, för testning och bedömning, utvecklat en högteknisk plattform, den enda i Rumänien, som används av företag varje dag för att schemalägga testtagare eller testanställda. Testtagare kan göra vårt prov var som helst i världen och använda vilken apparat som helst (PC, Ipad, smartphone).Provet rättas automatiskt så snart som testtagaren har avslutat det och resultatet visas omedelbart på plattformen så företag kan se resultatet i realtid.

På så sätt hjälper vi företag att förkorta anställningsprocessen för testtagare som måste visa sin språkfärdighetsnivå. Det är oftast stora multinationella anställningar, eller affärsprocesser för outsourcing av företag.

EUROCCL-The European Academy for Coaching & Languages


Jordan

The European Academy for Coaching & Languages, known as EUROCCL, was founded in 2011 in Amman. EUROCCL’s main focuses are: teaching Arabic and all European languages, providing translation and interpreting services, online courses and language-level tests. EUROCCL is an extraordinary place where students can engage fully in the culture of the language as reflected in the EUROCCL’ motto: “come as a stranger, leave as a friend”.

EUROCCL collaborates with entities for the purposes of translation, coaching, and language courses and tests such as: The British Foreign & Commonwealth Office, The British Defense Ministry, The German Embassy in Jordan, etc.

EUROCCL is currently developing its own unique Arabic exams for non-Arabic speakers of different levels of learning focusing on military and diplomatic areas. The tests will be based on the highest international and domestic standards for level exams in languages, follow CEFR guidelines and fair assessment.

Euroexam International

United Kingdom
Euroexam International was established in 2001 and provides a suite of English- and German-language exams, which were the first to be based around the can-do statements of the CEFR. With test levels ranging from A1 to C1, Euroexam International aims to provide test takers with an opportunity to demonstrate their skills in motivating and relevant contexts and to enable educational institutions and employers to have a valid and accurate assessment of the language proficiency of prospective students and staff. Euroexam International cooperates with a number of international professional associations and has been invited to participate in language assessment-related projects by the Language Policy Unit of the Council of Europe on multiple occasions. Both exam candidates and teachers benefit from e-learning and other support services, such as thematic face-to-face training courses and webinars.

Euroexam International operates a network of over 130 test centres in Europe, Latin America and Russia. With over 300,000 students who have been awarded the Euroexam certificate so far, the exam board is focused on exploring further cooperation opportunities with teaching and testing institutions throughout Europe

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

Hungary
"European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages".

"Foreign Language Centre" är en oberoende avdelning i Ungern som förser alla fakulteter och institutioner vid "University of Pécs" med språkservice. Centret har anställningar så som programkoordinatorer, språklärare, examinationsansvariga, provkonstruktörer, översättare och tolkar, IT specialister och erbjuder ett stort utbud av service till dem som är intresserade av att lära sig språk, intresserade av språkprov och språkmedling. "Foreign Language Centre" är även ett internationellt center för "ECL" språkprov. Den standardiserade "ECL language exam", som har konstruerats på 15 språk , är baserad på ett sett av enhetliga principer och består av fyra nivåer("www.eclexam.eu, www.ecl.hu"). Provet ges vid ett flertal tillfällen varje år(i bulgariska, kroatiska, tjeckiska, engelska, franska, tyska, hebreiska, ungerska, italienska, polska, rumänska, ryska, serbiska, slovenska och spanska) på provorter lokaliserade i Europa och USA. "Foreign Language Centre" har, inom fältet av språkundervisning och språktestning, i flera år arbetat tillsammans med många internationella välrenommerade universitet.

European Personnel Selection Office (EPSO)

Belgien

Sedan 2003 har "European Personnel Selection Office" varit ansvariga för val av personal till alla institutioner och byråer inom Europeiska Unionen. Vår roll och kärnuppdrag är att ge service till EU institutioner genom att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva urvalsförfaranden.I kontexten av öppna konkurrensförfaranden är ett berättigat krav på testtagare (inom alla medlemmar av EU) att visa sin språkfärdighet inom minst två språk av de 24 officiella EU medlemsspråken.Olika prov och bedömningar som EPSO tillhandahåller är därför på flera språk. Nivån på färdighet varierar mellan "CEFR" nivåerna B2 och Cl.

Ytterligare så ger öppna konkurrensförfaranden olika lingvistiska profiler så som för översättare, tolkar,korrekturläsare vilka representerar en betydande del av "EPSO":s varierande specifika lingvistiska färdigheter.

Sist, men inte minst, är en annan av EPSO:s kärnverksamhet företagsprocesser inom den obligatoriska bedömningen av färdighet för att få verka inom ett tredje officiellt EU språk för tjänstemän som redan har rekryterats vid institutioner, detta äger rum innan deras första befordran. Den nivå som krävs är CEFR nivå B2.

Huruvida språktestningen utförs internt eller är outsourcad så är den en mycket väsentlig del av vår dagliga verksamhet.

 FEDE (Fédération Européenne des Ecoles)


Switzerland

The Federation for EDucation in Europe (FEDE) is a Swiss INGO founded in 1963. The FEDE holds participatory status at the Council of Europe and consultative status at La Francophonie.

The FEDE brings together over 500 higher and vocational educational institutions across 42  countries. It produces innovative educational programme teaching and assessment guidelines for its members, available in a large range of subject areas. FEDE programmes span from foundation degree to MBA level and include a range of professional skills certificates. All degree programmes feature an obligatory foreign language module.

The FEDE plays a key role in connecting isolated territories with the international educational community and promoting and strengthening various world languages. As part of this work it offers a practical and affordable language test that meets the requirements of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Available in six languages (French, English, German, Spanish, Italian and Portuguese), the FEDE Language Certificate encourages the acquisition of intercultural skills, promotes international mobility and cultivates democratic citizenship.

 

Gatehouse Awards Limited - Make it happen

United Kingdom
"Gatehouse Awards Ltd" är en prisbelönt organisation som är erkänd av "Ofqual", och ett antal andra organisationer i hela världen. Vi arbetar nära skolor, högskolor, arbetsgivare och representanter för industrin för att utveckla och erbjuda valida, innovativa och kreativa kvalifikationer i Storbritannien och utomlands.

Omfånget av engelska språkbedömningar inkluderar:

 • ESOL International (IESOL), CEFR Level A1 to C2. The IESOL qualifications offer discrete assessment across the four skills, across the six CEFR levels.
 • Test of Interactive English (TIE), CEFR Levels A1-B1 and B2-C2 – TIE takes a unique approach to language testing in which speaking, reading, listening and writing skills are considered to be inter-linked and reliant on each other, where receptive language skills support and underlie productive skills.
 • ESOL Skills for Life, Entry Level 1 to Level 2 – The suite of ESOL Skills for Life qualifications is available in the UK only as it is designed for adult Candidates who live in the UK and who are not native speakers of the English language.

"Gatehouse Awards Ltd" är engagerade i att ständigt utveckla och förbättra språktestning av engelska och vi välkomnar kontakt av både individuella personer och organisationer som önskar samarbeta med oss.

German-French Chamber of Commerce and Industry


France

The bilateral German-French Chamber of Commerce and Industry (AHK Frankreich - German Chamber of Commerce in France) was founded in 1955. It is a non-profit association and part of the international network of German Chambers of Commerce. It supports German foreign trade promotion, advises, consults and represents companies in Germany and France that wish to develop or expand their business activities in the neighbouring country.

The training and education department has among others more than 50 years of experience in language testing. It developed in 1996 the WiDaF test, a standardized placement test which guarantees a fast and fair evaluation of international comparable results of German skills in different business environments. According to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), the WiDaF test ranges from A2 to C2. It consists of 150 multiple-choice questions, language skill testing about a wide ranged business vocabulary and workplace situations. Quality assurance and practical relevance is an important point for the developers of WiDaF.

 Golden Staff Study

Ukraine

Golden Staff Study is the largest provider of corporate language training in Ukraine. We have been operating in the market since 2004 and are the most experienced and progressive center of high-quality training that uses innovative methods and high standards. 

To confirm the quality of the services provided, Golden Staff Study passed twice the ISO 9001 certification successfully.

Based on our experience of cooperation with leading Ukrainian companies and representative offices of international corporations we created our own platform for testing the level of English proficiency and developed the Placement Test in Ukrainian. In the future, the platform will be adapted for testing in other languages, primarily Ukrainian.

Today our TEST2STUDY platform offers two types of tests:

 • Placement Test - an introductory test to check the level of passive knowledge of grammar and vocabulary.
 • Comprehensive Test to check knowledge in all areas: grammar and vocabulary, written and oral language skills, reading comprehension and listening comprehension. 

Over the past four years, the Placement Test was conducted in 217 companies (more than 12,500 tests), Comprehensive Test - in 20 companies (1,783 people).

 

inlingua International Ltd

Switzerland

inlingua International Ltd is a licensor for language centers worldwide, and a publishing house for language learning material. Our network of over 300 centers across 35 countries ensures that our standards, unique methods, and materials are employed for high-quality training. The focus of our courses is the spoken language. All courses, materials and tests correspond to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Since its founding in 1968, inlingua has developed placement tests and achievement tests. For placement, we currently have Adaptive Online Tests (AOT) and Progressive Online Tests (POT) for many languages. Achievement tests are given after a course to confirm that the end level of the course is achieved.

With over 50 years of experience, leading pedagogical experts from all over the world have made our methods and materials highly effective approaches for language learning.

International Independent Schools Authority

United Kingdom

International Independent Schools Authority is one of the most renowned and eminent institutions entitled to grant internationally recognised accredited training.

- The biggest TESOL provider in the world;

- Homeschooling provider with the support of branch teachers;

- Accredited Montessori Training Programme provider;

- Authorised distance learning provider;

- Authorised provider of ITEL (Independent Test of English Language);

- Provider of continual professional development course on-site in the UK;

IoL Educational Trust 


United Kingdom

The IoL Educational Trust, the associated charity of the Chartered Institute of Linguists, serves the interests of professional linguists throughout the world and acts as a respected language assessment and recognised Awarding Organisation delivering Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation) accredited qualifications.

Qualifications

 • The IoLET Level 7 Diploma in Translation is an internationally recognised qualification that serves as a benchmark of professional competence in the field of translation.
 • The IoLET Level 6 Diploma in Public Service Interpreting is one of the highest level public service interpreting qualifications in the United Kingdom; and finally the IoLET Level 6 Diploma in Police Interpreting is a professional qualification for those who work, or would like to work, as interpreters for Police forces in the UK.
IoL Educational Trust is now trading as CIOL Qualifications.
  The Japan Foundation Center for Japanese-Language Testing

  Japan
  The Japan Foundation is a public institution in Japan established in 1972. The Foundation has offered the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) since 1984 in cooperation with Japan Educational Exchanges and Services (JEES) . The Center for Japanese-Language Testing is responsible for administering the test overseas, preparing test questions, and making evaluation and analysis of test data. The JLPT is a test for non-native speakers of Japanese that evaluates and certifies their Japanese-language proficiency. In 2018, some 1,009,000 examinees took the JLPT in 86 countries and areas around the world. In addition, the JLPT is used not only to measure ability, but also for a variety of purposes, including employment screening and evaluation for pay raises and promotion as well as to recognize qualifications.
  Kazan Federal University

  Ryssland
  "Kazan Federal University" grundades 1804 och är bland de bästa institutionerna för högre utbildning i Ryssland. "Institute of Philology" och "Intercultural Communication of Kazan Federal University" har många grundnivå- och doktorandprogram i språk inom Volgaregionen i landet. Lokaliserat i huvudstaden av "Tatarstan Republic", har institutet det största antalet professorer och stipendiater som undervisar och bedriver forskning om det tatariska språket som är modersmålet för den näst största etniska gruppen i Ryssland. Enligt avtalet med "Ministry of Education and Science of Tatarstan", har institutet etablerat ett certifikatscenter i det tatariska språket som för närvarande konstruerar prov på CEFR - nivåerna A1-C2.  KITE (Kaplan International Tools for English)

  United States

  KITE is a patent-pending adaptive English language assessment system that assesses listening, reading, grammar, writing, and speaking skills aligned with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) proficiency levels, from Pre-A1 beginner through C2 proficiency. KITE is used for admission, placement, student progress tracking, workforce evaluation and career development, and the personalized recommendations are used to focus learning and instruction. KITE tests are administered in 50+ countries including China, the Middle East, and all major English-speaking countries. The KITE assessment itself comprises five skill sections that are administered online from a computer, laptop, or mobile device. The listening, reading, and grammar sections are powered by a computer-adaptive Item Response Theory (IRT) algorithm; these sections are graded automatically and scores are available immediately after the test is completed. The writing and speaking sections consist of timed productive tasks that are entered directly into the system and graded by trained graders using rating scales aligned to CEFR levels. Learn more at www.takekite.com, or email us at kite@kaplan.com.  Kultura Centro Esperantista (KCE)


  Switzerland

  LingvoTesta Sistemo (LTSEC) of Kultura Centro Esperantista is the only six levels CEFR-based test for Esperanto. KCE's certificates are recognized all over the world by Esperanta Civito (Esperanto Citizens' Community), a transnational consortium structured as a subject of international law.

  KCE was the first Institutional Affiliate in ALTE for Esperanto to join in 2007. It's a private holidays' high school in La Chaux-de-Fonds (Switzerland), specialized in courses of and in Esperanto.

  More info at www.esperantio.net


  LanguageCert

  United Kingdom

  LanguageCert is an Awarding Organisation dedicated to language skills assessment and certification. It is a member of PeopleCert, a global leader in the certification industry, that has been delivering millions of exams in 200 countries.

  LanguageCert develops its own language qualifications and partners with renowned organisations (namely the University of Salamanca & the University of Ankara) worldwide to offer high-quality language skills assessment and certification to the global learners’ community. For the delivery of its own qualifications, as well as for examinations delivered in collaboration with its partners, LanguageCert deploys state-of-the-art, innovative and flexible exam administration technologies and systems developed by PeopleCert, which are tailor-made to each exam’s specific requirements. It also benefits from the excellent customer service that PeopleCert offers 24/7/365 to language schools, teachers and candidates.

  Vision, mission and core values: 

  • Vision: to be the global leader in language qualifications
  • Mission: to develop and deliver 'best in class’ language skills assessment and certification programmes that enhance the lives, education and career prospects of candidates across the world
  • Core Values: Quality, Innovation, Integrity, Passion

  LanguageCert is regulated by Ofqual and Qualification Wales.

  The Language School of the Capital City of Prague with Accreditation for State Language Examinations

  Czech Republic

  Skolan grundades 1920 och inom ramverket för språkskolor har det i många år varit ensam med sina program som garanterar en hög nivå på undervisningen och en mångfald av kurser - allt under ett tak.

  Våra skolor genomför statliga språkexaminationer på alla nivåer (inklusive prov för tolkar och översättare), såväl som en mängd internationella certifikat. De sköter även om tjeckiska språkexaminationen på A1 nivå för permanent uppehållstillstånd som är nödvändig för personer utanför EU som vill ha ett permanent uppehållstillstånd i Tjeckien.

  Learning Resource Network

  United Kingdom
  "Learning Resource Network" (LRN) är en prisbelönt organisation som arbetar fram kvalifikationer för undervisningsinstitutioner, oberoende undervisningsorganisationer och arbetsgivare.

  "LRN" är erkänt för dess portfolio av internationella kvalifikationer i engelska för dem som behöver bevisa sin språkfärdigheter i engelska för yrkesmässig- eller personlig utveckling. Dessa kvalifikationer är internationellt erkända som bevis på de färdigheter och förmågor som krävs av en utbildningsanordnare, yrkesmässigt eller av regeringen.

  "LRN" utarbetar även kvalifikationer för företag, förvaltning, "Islamic banking" så väl som kvalifikationer inom utbildning. "LRN" erbjuder kunder kvalifikationer som är lätta att leverera, kostnadseffektiva och användarvänliga.

  Projektgruppen använder sig av sin egen erfarenhet och akademiska expertis, yrkesverksamma inom relevanta industrier och kollegor med kunskap om validering, verifiering, leverans och bedömning.

  Mediaform E.Q.I.A

  Italy

  Mediaform is a company that organizes and creates new training courses, tests and certifications in various languages for international use. Many of the Mediaform certifications were accredited by the Italian Ministry of Education.

  Den teknologiska innovationens roll för att nå höga nivåer av inlärning är en hörnsten för "Mediaforms" uppdrag. "Mediaform" är en av pionjärerna i skapandet av nya utbildningskurser och prov som distribueras internationellt, och produkterna utvecklas ständigt.

  Recognized by ISO 9001 for its quality system, Mediaform has its own security test system and offers distance learning with certifications. Mediaform certifications enable high competencies in various sectors including public education, business, and government bodies.

  Michigan State University English Language Center

  United States

  "MSU" "English Language Center" (ELC) grundades 1961 och erbjuder prov i engelska för internationella studenter som förbereder sig för akademiska kurser vid "MSU" och för andra som söker professionell utveckling. "ELC" är även involverade i lärarutbildningen för engelsklärare. "ELC:s" testavdelning har konstruerat och administrerat prov inom många områden i världen inklusive Grekland där de erbjuder "Certificate of English Language Competency" (CEFR B2) och "Certificate of English Language Proficiency" (CEFR C2). Förhoppningsvis så kan studenter, lärare och skolor, genom proven, fokusera mer på den kommunikativa aspekten av språkinlärning och lägga mindre tid på testförberedelse.

  "ELC" är en medlem av konsortium "University and College Intensive English Programs" (UCIEP). Det är även erkänt av "Commission on English Language Program Accreditation", som är erkänt av USA. "Secretary of Education"

  Ministry of National Education (MoNE)

  Turkey

  Ministry of National Education (MoNE) is the governmental institution which is in charge for all educational processes between the pre-school and high-school periods in Turkey. MoNE was established with the Turkish Republic and since that time MoNE is the main authority of education and assessments. In 2017-2018 academic year, nearly 18 million students continue their education and more than 900.000 teachers work in diverse education levels of MoNE.

  MoNE has important experiences in native and foreign language assessment processes with high number of students. As a part of High School Entrance Examination, German, English, Italian & French tests, which are developed by MoNE, are taken by more than 950.000 students in 2017-2018 academic year. Turkey’s Education Vision 2023 emphasizes monitoring students’ language skills in Turkish and foreign languages. Accordingly, MoNE begin the project of four-skill Turkish language assessment in 2018-2019 academic year and four-skill assessments for English is planned.

  For information: Dr. H. Eren Suna – erensuna@meb.gov.tr  

  Dr. Sadri Şensoy – sadrisensoy@meb.gov.tr

  National Centre for External Evaluation oEducation (NCEEE)

  Croatia
  "National Centre for External Evaluation of Education" (NCEEE)är en offentlig institution som ansvarar för att genomföra externa utvärderingsprov i Kroatiens utbildningssystem. "NCEEE" har två huvudsakliga mål: att etablera ett system för att förbättra kvaliteten på utbildning och att etablera ett system för standardiserad utvärdering av kompetens. Målet är att fullfölja åtagandet att etablera ett system för extern utvärdering inom Kroatiens utbildningssystem. Med hänsyn till detta är följande uppgifter fastställda i "NCEEE’s" stadgar: forskning om och förberedelse av nationella standarder och provmaterial; genomföra internationella färdighetsprov,organisera och genomföra nationella prov och "State Matura"; processa och analysera resultat.
  Norsk Språktest

  Norway
  "Norsk Språktest" inrättades som ett samarbete mellan "Folkeuniversitetet" och "University of Bergen" i slutet av 80-talet- Innan 2014, konstruerade "Norsk Språktest" tre språkprov i norska för vuxna migranter och testade "CEFR" - nivåerna A2 till C1: "Norskprøve 2", "Norskprøve 3" and "Test i norsk – høyere nivå" (Test i norska – avancerad nivå), ofta refererad till som "Bergenstesten"). I dag, efter en del omorganisation, så arbetar "Norsk Språktest" endast med "Test of Norwegian" – avancerad nivå , som mäter färdigheter i norska på B2 and C1-nivåerna. Testet konstrueras huvudsakligen för utlänningar med lägst gymnasieutbildning från länder utanför Skandinavien, som måste kunna dokumentera sina språkkunskaper i norska på avancerad nivå för att kunna ansöka till studier eller arbete i Norge.
  OSYM

  Turkey
  "OSM" grundades 1974 på initiativ av ledande universitet. "Center for Assessment, Selection and Placement’s" (OSYM) huvudsakliga uppgift har varit att administrera prov för att placera in högskolestudenter vid universitet. Över tid har "OSYM" blivit en stark kraft relaterat till nationella prov i Turkiet och genomför cirka 50 prov årligen för cirka 10 miljoner testtagare. Proven finns både som pappersprov och digitalt och i många ämnen: från vetenskapliga till främmande språk. Centret strävar efter att vara främst inte bara i att konstruera reliabla, valida, rättvisa och användarvänliga prov utan också i att erbjuda prov med en hög standard gällande integritet och säkert leveranssätt. Eftersom bedömning är oundvikligt inom undervisning är framtida strävanden, vid sidan om existerande, att konstruera innovativa prov. Genom att vara den enda officiella institutionen som utfärdar certifikat i cirka 20 främmande språk gör "OSYM" sitt bästa för att använda sig av de senaste vetenskapliga metoderna när det kommer till testning och bedömningsrutiner.
  Oxford University Press

  United Kingdom

  Oxford University Press (OUP) is the largest university press in the world. As a department of the University of Oxford, it furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide.

  OUP English Language Teaching (ELT) division provides a wide range of English language assessments to support learners. These include adult and young learners’ placement tests, and the Oxford Test of English, an online general proficiency test certified by the University of Oxford. OUP ELT also provides course-based progress tests and exam practice materials for major international tests.

  Pearson

  United Kingdom


  "Pearson" är ett världsledande företag med expertis inom kursutveckling och bedömning och har även ett vitt utbud av tekniska lösningar för undervisning och inlärning.Våra produkter och service används av miljoner lärare och inlärare i hela världen varje dag. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att utvecklas genom lärande —för vi tror att lärande öppnar upp möjligheter, skapar bra karriärer och bättre liv.

  "Pearson" konstruerar och levererar ett brett utbud av språkbedömning. "PTE Academic" är ett prov för inlärare av engelska som vill ha bevis av sina färdigheter för akademiska studier eller migration. "Pearson" levererar även prov i engelska för allmänna ändamål, företag och för unga inlärare. "Pearson" kvalifikationer ges även på andra språk för "GCSE" och "A levels".

  Pipplet

  France

  "Pipplet" är ett digitalt företag som är specialiserade på att bedöma språkfärdighet. Vi erbjuder service på ett flertal europeiska språk för yrkesverksamma inom "HR" och utbildning. "Pipplet" baseras på starka övertygelser:

  -        Språkbedömning ska handla om hur väl en person kan utföra en uppgift inom ett givet språk och kontext.

  -        Ny teknologi skapar möjligheter som ska användas till att förbättra språkbedömningspraktiker i företag.

  "Pipplets" bedömning är uppgiftsbaserad och testtagare måste svara genom att tala eller skriva inom en specifik kontext.Företaget strävar efter att använda ny teknologi för att åstadkomma bättre och mer reliabel språkbedömning. Vi tror starkt på att kombinera experter inom språkbedömning med styrkan av teknologi. "Pipplet" grundades tillsammans med tre unga yrkesverksamma som delade en passion för språk och hade lång erfarenhet av att arbeta inom olika näringsgrenar utomlands. Tack vare detta har de utvecklat en skarpsinnig förståelse för de utmaningar som internationell kommunikation ger. De har byggt en gemenskap av språkexperter i världen medan de samarbetar med kända universitet i Frankrike, så som "Sorbonne University" och "ISIT language school" för att skapa en språkbedömningsplattform för kommande generationer.

  Pskov State University


  Russian Federation

  Pskov State University is one of the 33 basic universities in Russia. The University is a prestigious higher education institution in the Northwest of Russia. It is the сentre for science and culture in the Pskov region. The University has a team of scientists recognized not only in Russia but also abroad. Currently, 70 percent of the teaching staff has scientific degrees and academic titles. The University trains specialists to the benefit of the economic, political, social, historical and cultural sectors of development in the Pskov region the only subject of the Russian Federation bordering 3 states (Estonia, Latvia and Belarus), which is the main strategic centre in the field of cooperation with the European Union and the Baltic region countries. Training is conducted on 190 educational programs. The University has more than 10,500 students and postgraduates, including more than 1,300 foreign citizens from 41 countries. The University specializes in the Russian language and in Russian as a foreign language, including online training in these fields. It is included in the list of organizations that are authorized to conduct the Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) and develops new training programs in these fields.
  Pushkin State Russian Language Institute

  Russian Federation
  Det grundades 1966 och institutet är ett av de ledande inom högre utbildning i Ryssland inom fältet att utbilda lärare i ryska. Mer än 150 000 studenter från Ryssland och 126 andra länder har utexaminerats från institutionen, och mer än 400 000 studenter har slutfört sin utbildning inom internationella förgreningar. 2013 fick institutet status som huvudinstitution för "Commonwealth of Independent States" för sin språkundervisning i ryska. Institutionen har konstruerat prov i ryska och ryska som främmande språk på alla nivåer för olika inlärare, inkluderat tvåspråkiga barn. Institutet erbjuder prov i ryska som främmande språk/ "Test of Russian as a Foreign Language" (TORFL) såväl som "Pushkin Institute Certificate Tests" i ryska.
  The State Examination Center of the Republic of Azerbaijan


  Azerbaijan

  The State Examination Center (SEC) public legal entity was established on April 11, 2016. The SEC is a national body with 9 regional offices in Azerbaijan that develops and administers a variety of assessments, including monitoring exams in secondary education, school-leaving exams (grades 9 and 11), university entrance exams (vocational education, and training undergraduate, graduate and residency admissions) and various recruitment tests. The SEC publishes support resources for all test takers to widen participation.

  The SEC develops testing and admission policies in partnership with the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan. The Center carries out its activities following the principles of impartiality, transparency, and technical and scientific accuracy.

  The main goal of the SEC’s work is to contribute to a continuous improvement of the education system, promoting its quality, efficacy, and efficiency in a way that enhances better learning outcomes. Most of the above-mentioned assessments have a foreign language component (English, Russian, German, French, Arabic or Persian), which is assessed by multiple-choice and open-ended items.

  So far, foreign languages have been assessed through checking grammar, reading, and vocabulary. In 2019, test items assessing test takers’ listening skills were used for the first time in school-leaving exams (grades 9 and 11) and university entrance exams (undergraduate and graduate admissions). The aim is to modernize admission exams in the language assessment area and link them to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

  Contact person: Vali Huseyn (v.huseyn@dim.gov.az

  RUDN University

  Russian Federation

  "RUDN University" (Peoples’ Friendship University of Russia) är ett av de ledande universiteten i Ryssland. Det grundades 1960 och är ett klassiskt universitet. Dess prioriteringar är att utveckla lingvistik och den vetenskapliga skolan som undervisar i ryska som främmande språk. "RUDN University" erbjuder prov för klasser i ryska (på alla nivåer) för elever från 150 länder.

  Universitetet bedriver vetenskaplig forskning inom lingvistik och språktestning ; "RUDN" lärare är en del av "TORFL team".

  2014 blev universitetet den huvudsakliga skaparen av en ny integrations tre-modul statlig examination (det ryska språket, rysk historia, "Russian Federation Law basics") som främjar integration av migranter.

  Det finns tre examinationscenter vid universitetet som konstruerar prov och provmaterial. En speciell fakultet, som har hand om vidareutbildning av lärare i ryska, erbjuder lärare och examinatorer i hela världen utbildning i ryska som främmande språk.

  Scottish Qualifications Authority

  United Kingdom

  "SQA" konstruerar prov, bedömer och ger kvalifikationer till personer på arbetsplatser, högskolaor och skolor och erbjuder en mängd språk inom denna kontext.

  "SQAs Gàidhlig qualifications`", konstruerades för att ge stöd till modersmålstalare av "Scottish Gaelic" vilket bidrog till att de kunde läsa, skriva, lyssna på och prata "Gaelic" med olika syften, för olika åhörare, och i olika kontexter. Våra "ESOL qualifications" utvecklar färdigheterna i läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig färdighet för inlärare som inte har engelska som första språk.

  "SQA’s Modern Languages qualifications" utvecklar inlärares kunskap och förståelse i en mängd moderna språk: Kantonesiska, franska,"Gaelic", tyska, italienska, mandarin (förenklad),mandarin (traditionell), spanska och urdu. Förutom dessa språk spå erbjuder "SQA" även kvalifikationer i latin.

  Società Dante Alighieri

  Italy

  "Società Dante Alighieri" (SDA) finns i Italien och över hela världen; uppdraget är att sprida det italienska språket och den italienska kulturen i världen.

  "SDA" är "European Union National Institute for Culture" (EUNIC) medlem och en grundare av "CLIQ Association" (Certificazione Lingua Italiana di Qualità" – ett kvalitetscertifikat i italienska) tillsammans med "Università per Stranieri di Perugia" ("University for Foreigners of Perugia", ALTE Full member), "Università per Stranieri di Siena" ("University for Foreigners of Siena") och "Roma Tre University". "CLIQ" övervakar kvaliteten på italienska testaktiviteter, enligt överenskommelse med "MAECI" – ("Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" – "Italian Ministry of Foreign Affairs" och "International Cooperation").

  På uppdrag av "PLIDA" (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), har "SDA" konstruerat ett sex-nivå provsystem för att kunna bedöma inlärare av italienska som främmande språk. Varje år tar tusentals testtagare "PLIDA exams" på 350 "PLIDA" examinationscenters" spridda över 50 länder i världen.

  "PLIDA exam" är länkade till de internationella standarderna av "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR) och är erkända av "MAECI", det italienska utbildningsministeriet, universitet och forskning/"Italian Ministry of Education, University and Research" (MIUR), "Italian Ministry of Interior", "Italian Ministry of Labour and Social Affairs", "Sapienza University of Rome".

  Vidare så främjar PLIDA "best practice" i undervisning av italienska som främmande språk, och erbjuder utbildning, repetitionskurser och vägledning vid utarbetandet av kursplaner. De erbjuder även utbildning för konstruktörer, testare och utvärderare.

   

  SPEAK LLC

  Israel

  Speak – Achievements Worth Measuring is a provider of online spoken English tests aligned with the CEFR. Speak offers a quick, accurate, affordable test of natural spoken English for companies and educational institutions.  Speak works with companies, universities, and K12 English instruction providers globally and was awarded the Reimagine Education Gold Prize for learning assessments. The test includes measures of listening comprehension, structure and vocabulary, in addition to several parameters of spoken English production. Services include virtual proctoring, an online dashboard for management of tests and reports, API integrations and tailormade assessment solutions.  

  More info at test.speaknow.co

  SS Cyril and Methodius, Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign Language

  North Macedonia
  "Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language" - CETIS MAK vid "Blaze Koneski" Faculty of Philology" vid SS. "Cyril and Methodius University" i Skopje är det enda lokala centret i den makedoniska republiken som utför testning och certifiering i makedoniska som främmande språk/ andraspråk i enhetlighet med internationella standarder. "CETIS MAK" grundaktiviteter är att organisera och utföra prov i makedoniska som främmande språk/"Test in Macedonian as a Foreign Language" – ТЕМАК, samt att utfärda lämpliga certifikat för aktuell språkfärdighetsnivå. Centret organiserar också lärarkurser, utbildning för auktoriserade examinatorer, studier av kursplanen i makedoniska som främmande språk etc.

  St Petersburg State University (SPbSU) 

  Russia

  "St. Petersburg State University" (SPbSU)grundades 1724 och är den äldsta institutionen för högre utbildning i Ryssland och anses vara ett av landets bästa universitet.

  "SPbSU Language Testing Center" etablerades 22 augusti 1997 för att administrera "Test of Russian as a Foreign Language" (TORFL), ett standardiserat prov kontrollerat av "Russian Ministry of Education and Science", och de kan utfärda statliga certifikat. Certifikatet är det enda officiella dokumentet som ger en språkfärdighetsnivå i ryska som främmande språk och krävs för inträde till ryska universitet och för medborgarskap.

  TrackTest

  Slovakia
  "TrackTest Online English Proficiency Test Centre" är en global leverantör av online CEFR baserade språkfärdighetsprov i engelska för företag, skolor och individer. "TrackTest" erbjuder ett kortare inplacerings prov i engelska och ett längre prov av de receptiva färdigheterna grammatik, läsfärdighet, och hörförståelse för varje nivå av "CEFR". Bedömningsservice för företag och språkskolor inkluderar även en onlinekonsol för volymhantering av prov, analys av svagheter och elevprogression.


  Tümer ALTAŞ Eğitim Bilişim Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş


  Turkey

  Founded in 2014, Tümer ALTAŞ Eğitim Bilişim Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş is located in Ankara University Technology Development Center. We are a technology-oriented company whose main objective is to provide solutions for educational technology needs, online exam preparation, and testing and assessment. To date, we have been affiliated with 20 state and private universities, to whom we have provided online exam preparation services.

  TELS® (Test of English Language Skills) is our latest project, which we are proud to offer as an alternative to high-stake exams. TELS® is designed to assess the English language level of test takers objectively. It evaluates each skill (reading,  listening, speaking, writing) individually, in order to avoid the potential interference of one skill over another that occurs in integrated tests.

  UniHouse Global

  UK and Turkey

  UniHouse is a global professional testing, training, consultancy and education service provider. UniHouse helps public and private organisations build skilled workforces and advise on ways to improve performance, build sustainable growth and make positive changes to society and the environment.

  UniHouse operates in many countries such as the UK, Turkey, Korea, Jordan and Iraq, and works closely with oil and gas companies delivering testing services, capacity-building programmes, technical courses, and students’ placement; ELT courses and TESOL training are also provided.

  UniHouse is also an IELTS testing center representing IDP Australia in Amman, Jordan, as well as an official OET exam testing center.

  Contact Person: Mr. Ben Muziek, Capability & Training Manager | Middle East, North Africa, & Asia. Email: ben.muziek@unihouseco.com.

  Universal Esperanto-Association

  Netherlands
  "Universal Esperanto-Association" (UEA), grundades 1908 och har officiella relationer med UN, UNESCO, UNICEF och "Council of Europe"), och är den största internationella "NGO" som främjar användandet av Esperanto. Organisationen har medlemmar i 120 länder och arbetar nära med "International League of Esperantist Instructors" (ILEI), dess internationella examenskommitté och 50 andra specialistorganisationer. Esperanto undervisning, examination och utbildning av esperantolärare är också erbjudna i samarbete med många universitet.

  "UEA" tog på sig att översätta och publicera av "Common European Framework of Reference" 2007. Tillsammans med "University Eötvös Loránd/Idegennyelvi Továbbképző Központ" (nu: "ELTE Origó Nyelvi Centrum", Budapest), har "UEA" utvecklat och administrerat ett examinationssystem i linje med "CEFR" och erbjuder prov i hela världen.

  Universidad de Jaén

  Spain

  The Universidad de Jaén (UJA), in Andalucía, Southern Spain, hosts +17,000 students, 10% of which come from +80 foreign countries. On the road to its internationalization, the UJA has developed high-stakes language proficiency tests since 2011 through the Center for Higher Studies in Modern Languages (CEALM). The UJA is in partnership with Cambridge Assessment and the British Council. The UJA is one of the official examination centres of Instituto Cervantes for the Diplomas in Spanish as a Foreign Language (DELE) and constitutional and cultural knowledge of Spain (CCSE) tests. We are also members of the International System for the Certification of Spanish as a Foreign Language (SICELE). 

  The quality of our proficiency tests, linked to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), has already been certified by agencies such as  Association of Language Centers in Spanish Higher Education (ACLES), and Andalusian Agency for Evaluation (DEVA). All UJA language proficiency tests follow a strict development process which, amongst others, includes the mapping of texts, item design, expert consultation, and piloting through classical test theory (CTT) and item response theory (IRT) models, as well as a strict administration protocol. 

  Universitàt Politecnica de València (UPV), Language Centre

  Spain

  "Universitàt Politecnica de València" (UPV), Spanien  (www.upv.es) är en offentlig, dynamisk och innovativ institution som är dedikerade till forskning och undervisning. "UPV" upprätthåller starka band till sin sociala miljö och sin starka närvaro utomlands.

  För närvarande består vårt universitet av över 42000 personer. Av dessa är nästan 37 800 studenter, 2 600 är fakultet och 1 700 är administrativ personal."UPV" består av 10 skolor fördelat på tre fakulteter.

  "Language Centre" (CDL) www.upv.es/cdl erbjuder olika slags tjänster inom språk och fokuserar på:

  • Training in foreign language.
  • Language accreditation exams.
  • Support to UPV teaching staff in the field of foreign languages.
  • Translation and revision of research papers.

  "CDL" ansvarar för administrationen av examen. Ackrediteringen är erkänd av alla spanska universitet som har antagit ackrediteringsmodellen av "Spanish Association of Language Centres in Higher Education" (ACLES, www.acles.es).

  University of Applied Sciences of Special Needs Education / (HfH)


  Switzerland

  Over one thousand students are enrolled at the University of Applied Sciences of Special Needs Education (HfH) in the following degree programmes: Master's degree in Special Needs Education, with specialisations in either Special Needs Education in Schools or Early-Childhood Special Needs Education, and Bachelor's level courses in Speech Therapy, Psychomotor Therapy and Sign Language Interpreting. Our programmes combine a sound scientific basis with a practice-oriented approach that train you to become a qualified professional for a career in teaching or therapy. Sign language learning and assessment takes place in different programmers at the HfH. 

  University of Corsica Pasquale Paoli


  France

  The University of Corsica Pasquale Paoli was created in 1765 by General Paoli the short time Corsica was independent, it was re-opened in 1981. It is a small university conscious of the role it has to play as regards society and heritage, offering curricula linked to the needs of the island(s) and its population. It created the RETI (Excellence Network for island territories) in 2010. Since the co-officiality of the Corsican language (along with French) was voted by our territorial assembly, all third-year students sit a Corsican CEFR based exam. B2 level certificates are also proposed to those students in English, Spanish and Italian in the form of a final exam. With nearly 1000 students tested every year, we are leading some research in the fields of language testing and are working on a common exam framework for regional or minoritized languages.

  Western Norway Univesity of Applied Sciences/Høgskulen på Vestlandet

  Norway

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) (Western Norway University of Applied Sciences) is one of the largest higher education institutions in Norway with approximately 16.000 students and 1.400 staff. HVL was formed in 2017 through a merge between three university colleges situated in Western Norway and as of 2020 comprises five campuses, of which the campus in Bergen is the biggest. HVL has a professional and working life-oriented profile and offers a broad range of academic programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD levels.

  HVL is involved in various language assessment-related activities: In collaboration with Vestland fylkeskommune (Western Norway County Municipality) HVL staff develops a test of Norwegian for minority learners in upper secondary school (Vurderingsverktøy for kartlegging av norskferdigheter – for minoritetsspråklige elever i vgs, “Vestlandsverktøyet”). The test is central in making decisions about minority children’s language rights in education. We also provide training in formative and summative language assessment, test ethics, and validity theory for teacher-students and in-service teachers. In addition, we conduct assessment-related research, and offer supervision within the academic field of language testing and assessment.

  Yunus Emre Enstitüsü

  Turkiet


  "Yunus Emre Enstitüsü" (YEE) är en offentlig organisation som, enligt lag, grundades 2007 för att främja turkisk kultur, det turkiska språket och turkisk konst utomlands vilket ska stödja och stärka ett kulturellt utbyte mellan Turkiet och andra länder. Insitutet bedriver sin verksamhet inom ramverket för "Yunus Emre Foundation". Verksamheten bedrivs vid 54 institut i 43 länder och "Turkology Project" finns på 139 platser i 61 länder.

  Seadan 2013 har "Exam Centre of the YEE" lanserat "CEFR" baserade internationella prov kallade “Türkçe Yeterlik Sınavı” ("Turkish Proficiency Exam" – TYS) som har färdighetsnivåer som överensstämmer med "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR). "TYS" är erkänt av "Turkish Ministry of National Education"," Council of Higher Education", universitet och statliga organisationer i Turkiet. Detta med målet att både mäta färdigheter hos dem som lär sig turkiska som främmande- eller andraspråk såväl som att dokumentera färdigheten hos tolkar, översättare och blivande lärare. "TYS" ger även dispens för utbytesstudenter för att de ska kunna gå förberedande språkkurser om de vill studera vid universitet i Turkiet. "TYS" administreras tre gånger per år vid 48 examinationscenter i 43 länder över hela världen, i Turkiet och vid "Yunus Emre Institutes" utomlands. Proven fokuserar på följande fyra språkfärdigheter: Läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig färdighet. B2, C1 och C2 nivå certifikat erbjuds även till dem som klarat dessa nivåer i turkiska. "TYS" håller för närvarande på att implementera ett pappersbaserat prov. En online version av "TYS" för framtida ansökningar äger också rum. Examinationscenter erbjuder även träningsprogram och certifikationsprogram för testare, examinatorer och utvärderare.Datum för provtillfällen och ansökningsplats/testcenter finns på vår webbsida.  

  For more information: http://www.yee.org.tr/ or http://tys.yee.org.tr/Contact information: Nursel Tan Elmas mailto:nursel.elmas@yee.org.tr and tys@yee.org.tr / sinavmerkezi@yee.org.tr

  Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

  Germany
   

  "Central Agency for German Schools Abroad" ("Zentralstelle für das Auslandsschulwesen", ZfA), "Federal Office of Administration" grundades 1968 och ger support till över 1200 skolor över hela världen.

  "DSD" (Deutsches Sprachdiplom/German Language Certificate) är ett samarbete mellan "German Federal Govemment" och "federal states" (Länder). "DSD" prov tas i över 65 länder av cirka 80 000 elever per år.Proven konstrueras av "Central Agency for German Schools Abroad" (ZfA):

  • "DSD I" (A2/B1) ger bevis på färdighet i det tyska språket på CEFR nivåerna A2 och B1.
  • "DSD I PRO" (A2/B1) är konstruerat för yrkesskolor.
  • "DSD II" (B2/C1) ger bevis för färdighet i det tyska språket som krävs för inträde till högre utbildning i Tyskland.

  Kvaliteten garanteras av vetenskaplig övervakning och utvärdering av bedömningsmetodik. "ZfA" är en medlem av olika avdelningar, inklusive granskningsgruppen för tidskriften "Fremdsprache Deutsch".

   

  Powered by Wild Apricot Membership Software