Våra "Institutional Affiliates"


ALTE Institutional Affiliates are organisations with an interest and active involvement in language testing. They are not full members, and the quality of their tests cannot be guaranteed. However, they aspire to meet high standards of quality in language assessment.

Organisation 

Beskrivning

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

Italien

"Accademia Italiana di Lingua" (AIL), grundades 1984 i Florens, Italien, och är en organisation som konstruerar prov och provmaterial för inlärare av italienska som främmande språk.De tillhandahåller även kurser inom lärarutbildning och examination.

"AIL" prov fokuserar få fäljande språkfärdigheter:Läsfärdighet, skrivfärdighet, vokabulär och grammatik, hörförståelse och muntlig färdighet.Det finns 32 "AIL exam centres" i Italien och det anordnas två till fyra testtillfällen varje år och nivåerna är från A2 till C2. Nytt: A1 från januari 2015.

Några "Business Schools" i Schweiz accepterar "AIL exams" som en del av sin slutexamination. Dessa examen är även accepterade av "Federal Office for Professional Education and Technology" (OPET).

Alliance Française Paris Ile-de-France

France

I över ett århundrade har "Alliance Française" varit det ledande kulturella nätverket med 850 inrättningar i 136 länder och är dedikerade att sprida det franska språket "Francophone" och den franska kulturen i världen.

Som det ledande centret för undervisning i franska som främmande språk i Frankrike, "Alliance Française Paris Ile-de-France" koncentrerar de sina ansträngningar på att erbjuda dynamiska klasser i franska på alla nivåer för nära 10 000 elever med 160 nationaliteter varje år. Lokaliserade i hjärtat av Paris är skolan försedd med smart-boards, ett multimedia center och organiserar även 15 gratis kulturella evenemang varje månad. Boendeservice underlättar studenters vistelser. Det vi erbjuder ger flexibilitet vid val av klasser, privata lektioner och/eller workshops, allt beroende av personens mål. Det är möjligt att ansluta sig till en klass varje måndag under hela året.

Som en banbrytare inom fältet att lära ut franska till utlänningar tilldelade "FLE" (French as a Foreign Language) skolan sin kvalitetsutmärkelse för sin professionalism inom följande fält: välkomnande,lokaler, lärare, undervisning och administration.

"Alliance Française Paris Ile de France" är ett testcenter för prov i franska:

 • utbildningsministeriet och "CIEP" (The International Centre for Pedagogical Studies)

 •  "Chamber of Commerce and Industry" i Paris

 • "University of Cambridge Esol"

Ankara University Tömer

Turkey

Ankara University TÖMER, Turkish and Foreign Language Application and Research Centre was first  founded under the name of Turkish Language Teaching Centre (Türkçe Öğretim Merkezi) in 1984 with the aim of teaching Turkish to foreign students all around the world. We have been running an online exam called eYADIS, which stands for “Test for Foreign Languages”. It is a benchmark both in Turkey and abroad to evaluate the language skills in Turkish. Procedures concerning eYADIS such as registration, choosing a test date and location, about the test and announcing the results are conducted by our Head Office in Ankara and Branches in other cities across Turkey. Tests in eYADIS are made up of four basic language skills; listening, reading, speaking and writing, the levels of which range from A1 to C1. The exam was created in response to a growing need to certify the level of proficiency in Turkish as a second language.

Attanal Al Arabi

Jordan

"Attanal Al Arabi" är ett omfattande utbildningsprojekt som baseras på en integrerad strategisk vision, i linje med internationella läroplaner i undervisning. Det är en standardsatt och systematiserat prov i det arabiska språket som mäter språkfärdighet och nivå hos den sökande, för akademiska eller funktionella syften och sträcker sig över "CEFR" - nivåerna A1 för nybörjare till C2 för den högsta nivån.

"Attanal Al Arabi Proficiency test" är strukturerad i ett adaptivt format och innehåller fem grundläggande färdigheter: Hörförståelse, läsfärdighet, struktur, skrivfärdighet och muntlig färdighet.

Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol – Bilingualism Exam (German/Italian)

Italien

The Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol is a Province with self government in the north of Italy. On the territory of the province three ethnic groups can be found: German (70%), Italian (26%), Ladin (4%). In the public administration of the Province bilingualism is applied, i.e. that in the local offices of the Province and State administration the German language is treated on equal terms as the official Italian language. To ensure the knowledge of both languages, in 1977 an exam was introduced, which every admission applicant for a position in the public service needs to pass and in which the knowledge of both languages needs to be assured. Due to this, both languages are tested in the same exam. 

The exams are held every working day. In 2014 the exams were aligned to the CEFR and today four levels are offered (C1, B2, B1, A2). In 2017 7,902 applicants were present and 4,218 applicants passed.

Axxell

Finland

"Axxell" grundades 1:a augusti 2008. Axxell erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna. .

"Axxell Multicultural Centre" är en av Axxell´s avdelningar och de erbjuder integrationskurser för vuxna migranter.Ett team av 35 språklärare och studievägledare tillhandahåller utbildning i det finska språket och samhällskunskap och ger karriärvägledning för vuxna invandrare för att hjälpa nyanlända att integreras i det finska samhället. Våra integreringskurser organiseras i nära samarbete med myndigheter som ansvarar för integration (arbetsförvaltning, socialarbetare, kommuner etc.) Dessutom så koordinerar konsortiet inplaceringstestning ("Testipiste, www.testipiste.eu") i Uusimaa regionen. Vi deltar aktivt i nationella och internationella språkbedömningsprojekt och provkonstruktionsprojekt. Vi är även en av utbildningsorganisationerna i Finland som organiserar "National Certificates of Language Proficiency for Finnish as a second language" och samma i svenska.


Bosa (Belgian federal HR & Language Certification i.a.)

Belgien


The Federal Public Service “Policy and Support”, a.k.a. "BOSA" (dess akronym), etablerades 1:a mars 2017 och stödjer belgiska federala organisationer inom olika områden. Dess "Directorate General Recruitment and Development" specialiserar sig på HR - aktiviteter så som urval, coaching och utbildning vilket inkluderar officiella certifikat i språkfärdighet, språkutbildning för vuxna inlärare, genom blandade inlärningsmiljöer. Språkutbildning och språktestning erbjuds främst i de tre officiella språken i Belgien som är holländska, franska och tyska.

Vår metodik är CEFR-inspirerad och vi fokuserar på språkanvändning i en professionell kontext för att försäkra oss om en hög kvalitetsservice för både externa kunder (medborgare/klienter) och interna kunder (anställda/chefer). AVår kärnverksamhet är bedömning av receptiva och produktiva andraspråksfärdigheter av offentligt anställda. Våra testcenter finns i Bryssel och Eupen i östra Belgien tack vare ett samarbete med den tyskspråkiga delen av Belgien.Vi testar omkring 10 000 testtagare per år. Vårt utbildningscenter finns i Bryssel och vi erbjuder även webbaserade lösningar för lärande.

British Side Educational Services

Turkey

"British Side Educational Services" är främst inom kvalitet i engelskundervisning, testning, lärarutbildning och UK studieprogram i Turkiet. "British Side:s" uppdrag är att tillhandahålla kontinuerliga inlärarmöjligheter för alla genom att etablera de högsta akademiska standarderna och oöverträffad professionalism genom att utnyttja en positiv och avslappad inlärningsmiljö som ger motivation och engagemang.

"British Side" är därför stolta att vara den enda turkiska språkskolan som är ackrediterad av "Quality English. Dessutom så är skolan en auktoriserat testcenter för "Cambridge Assessment English" och "Pearson PTE" , och ett "Pearson BTEC" center.

"British Side" erbjuder utbildning i det engelska språket, testning innan och efter anställning och service till många företag inom olika områden. Vi kan även ge råd till kunder inom organisationer om deras nuvarande engelsknivå och guida dem om deras språkbehov och sätt att förbättra sig.

Bureau ICE

Netherlands

"Bureau ICE" är en oberoende specialist av testning och examinering, med ett långvarigt rykte inom språktestning, lokaliserat i Nederländerna. Från början konstruerade vi prov och examen i nederländska som andraspråk för vuxna invandrare. Stegvis så blev "Bureau ICE" ett allround testföretag som arbetade för utbildningsinstitutioner, nederländska och flamländska regeringar och icke - vinstdrivande och vinstdrivande företag. Att bedöma språkfärdighet är fortfarande vår huvudsakliga aktivitet eftersom vi konstruerar språktester för alla utbildningsnivåer i Nederländerna. Vi är en av tre regeringsgodkända konstruktörer av de obligatoriska slutproven för grundskolor. Vi är en marknadsledande leverantör av språktest för yrkesutbildningar: 90 % av alla institut har anammat vårt digitala testsystem vid namn "TOA" som innehåller hundratals språktest.

Inom gymnasieutbildning så utvecklar vi likväl snabbt vår expertis inom språktestning. För den holländska regeringen har vi konstruerat en uppsättning av integrationsexamen och den statliga examen "NT2", "Dutch as a second language". 

Camões-Institute for Cooperation and Language

Portugal

"Camões, Institute for Cooperation and Language/ Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.", ("Camões, I.P."), är ett offentligt organ som är integrerat indirekt i den statliga administrationen, med administrativ och finansiell autonomi. "Camões, I.P.", inom ramen för sitt uppdrag och inom området av att främja det portugisiska språket och främjandet av dess externa kultur, koordinerar och skapar kursplaner för kurser i portugisiska som främmande språk, antingen för klassrumsundervisning eller genom e-lärande plattformar och även för andra kulturämnen. I samarbete med portugisiska och utländska universitet främjar vi utvecklingen av bedömningsinstrument och certifieringen av pedagogiska och didaktiska färdigheter inom undervisningen och inlärningen av portugisiska för att säkerställa kvaliteten på undervisningen av det portugisiska språket och undervisning om den portugisiska kulturen utomlands, genom adekvat vetenskapligt och pedagogiskt stöd.

Center for Serbian as a Foreign Language - Faculty of Philology, Belgrade University

Serbien

"Center for Serbian as a Foreign Language" är en del av universitetet i Belgrad, som grundades för 200 år sedan. Centret firade sin 30:e årsdag 2016, och har åstadkommit mycket givande arbete under denna tid. Centret fokuserar på tre huvudområden.

Första området är undervisning i serbiska som ett främmande språk för vuxna. Den huvudsakliga kursen varar i ett år och sträcker sig över de sex nivåerna i CEFR, A1 till C2. 100 till 200 studenter studerar vid centret varje år, och under de senaste fem åren har studenter från över 128 länder tagit dessa kurser.

Det andra området är vetenskaplig forskning inom metodik för att undervisa i serbiska som främmande språk. Detta område inkluderar även att organisera vetenskapliga konferenser, publikationer och kurser för modersmålstalare av serbiska på doktorandnivå.

 

Det tredje området är att konstruera prov för vuxna studenter som är baserade på CEFR nivåerna A1.1 till B2.2 och på andra nivåer för minderåriga. Vi konstruerar våra egna prov för barn, men vi ger inga kurser för minderåriga eftersom vi är en del av universitetet. Certifikaten godtas av alla universitet över hela världen.

CILS Centre - Certification of Italian as a Foreign Language

Italy
"CILS Centre" etablerades 1993 som ett forskningscenter vid "University for Foreigners of Siena" (www.unistrasi.it) och syftar till att planera, utveckla, konstruera, administrera och validera "CILS" certifiering. "CILS" certifieringen utfärdas av universitetet och uppger då den nivå som uppnåtts av testtagaren i lingvistisk och kommunikativ kompetens i italienska som främmande språk. "CILS" exams erbjuder många olika nivåer och använder dem för att möta upp det ökande antalet kompetensnivåer och för användning av språk i olika kontexter.
Cito

Netherlands
"Cito" är en av de världsledande test- och bedömningsorganisationerna. Att mäta och övervaka mänsklig potential har varit vår kompetens sedan 1968. Vi arbetar med, och fokuserar på, utbildningsanordnare, regeringar och företag med prestationer inom språk inom lärande och inom arbetslivet. Vårt arbete bygger på den senaste utvecklingen av ICT och psykometrisk forskning.

Uppdrag

"Cito" tillhandahåller utvärderade, bra och rättvisa/ "fair" prov över hela världen. "Citos" mätmetoder och kontrollmetoder gör att våra kunder kan få en objektiv analys av kunskap, färdigheter och kompetens. Det möjliggör sunda val inom personlig och yrkesmässig utveckling. Vi använder inte bara våra experter till att producera vårt eget arbete, utan de kan även ge andra råd,stöd och forskning.

CLL- Centre de langues

Belgium
"CLL-Centres de langues" är den största språkskolan i Belgien. "CLL" är en ideell organisation, grundad 1984 av "Catholic University of Louvain-la-Neuve" och bedriver undervisning för barn, tonåringar, studenter och vuxna i 36 språk, vilket inkluderar allmänna institutioner och företag.

Relaterad till språktestning så är "CLL" en del a ett konsortium som består av tre delar: själva "CLL", "UCL (Université catholique de Louvain" (UCL), det största franskspråkiga universitetet i Belgien, och "Altissia International", ett ledande företag på digitala lösningar av språkinlärning.

De tre delarna har sammanstrålat för att implementera en ny service inom "Erasmus Plus" programmet för europeiska kommissionen: "OLS" (The Online Linguistic Support) vars mål är att tillhandahålla språktestning och träning för alla studenter, "VET" och ungdomsprogram som deltar inom Erasmus i hela Europa. Alla studenter testas före och efter sin mobilitet. Provet är obligatoriskt.

Programmet lanserades i september 2014 på sex språk (engelska, franska, tyska, spanska, italienska och holländska). Hittills har mer än 360 000 testtagare tagit provet.

I mars 2016 kommer sex nya språk att läggas till i provet, sex till 2017 och 2018 de sista sex av de 24 europeiska språken.

Testet är adaptivt och digitalt.För tillfället testas bara receptiva färdigheter. Men i framtiden kommer muntlig färdighet och skrivfärdighet att läggas till.

Comenius University in Bratislava

Slovakia
"Institute for Language and Preparatory Studies" (ILPS), "Centre for Continuing Education" vid "Comenius University" i Bratislava är ett av de äldsta institutionerna i Slovenien som sedan 1960 har de bedrivit undervisning i slovenska som främmande språk och förberett sina studenter för olika utbildningsprogram vid deras hemuniversitet. Dessutom så har "ILPS" producerat utbildningsmaterial och organiserat många kulturella- och utbildningsaktiviteter så som sommaruniversitet i det slovenska språket och den slovenska kulturen ("Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry"). Institutet fick "European Language Label" för sitt projekt att bedöma slovensk språkfärdighet.
DynEd International, Inc.

United States
Sedan 1987 har "DynEd International, Inc" erbjudit en av de mest lättförståeliga och prisbelönta undervisnings- och testlösningarna i engelska. Tretton miljoner studenter i 55 länder har lärt sig och blivit certifierade i engelska genom "DynEd. "DynEd’s" program täcker alla färdighetsnivåer och har åldersadekvata kurser för alla, från unga inlärare till universitetsstudenter , företag, luftfartsprogram och yrkesskolor. "DynEd:s" kurser och testning är erkända av utbildningsministerier i flera länder. "DynEd Pro English" certifieringsprogram är länkade till "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR). "DynEd" certificat är mer och mer accepterade för att bevisa språkfärdighet i engelska vid universitet i USA och resten av världen. "DynEd's" huvudkontor ligger i San Francisco Bay Area, Silicon Valley, med regionala kontor i Beijing, Amsterdam, Tokyo, Jakarta, Panama City, Thailand och Hong Kong.
Editora Positivo: PES – Positivo English Solution

Brazil
"Editora Positivo" grundades 1979. De delar sitt utbildningskall med tusentals studenter och lärare i över 5000 skolor i hela Brasilien och Japan, allt från förskolor till gymnasier, genom sitt utbildningssystem, läroböcker, böcker, läsare, ordböcker och "English teaching solution" (PES – Positivo English Solution). De erbjuder lärarutbildningskurser till över 50 000 lärare och prov i de flesta skolämnena. För användarna av "PES" (Positivo English Solution), finns ett program för engelska som främmande språk som tillhandahåller "EFL" böcker, online material, läsare, skriftliga och muntliga prov för förskolan, grundskolan och gymnasiet och har workshops och träning för lärare i engelska. "PES" (Positivo English Solution) förbereder studenter för "Cambridge English Language Assessment" examen för att de ska kunna testas enligt internationella standarder som fokuserar på alla de grundläggande färdigheterna: muntlig färdighet, hörförståelse, vokabulär och grammatik, läsfärdighet och skrivfärdighet.
Educational Services and Testing (ESaT) Ltd

Malta
" Educational Services and Testing" (ESaT) Ltd, var formellt inrättad 2012 för att assistera "EFL training and testing centres".

Organisationens testavdelning specialiserar sig på att testa engelska som främmande språk,granska och ackreditera testcenters och att träna testpersonal.

"ESaT" erbjuder två aktuella testsviter med sikte på två målgrupper: "TELSa" för vuxna och jTELS for yngre personer .

Nyckelfunktioner "TELSa" examsviter är:

 • Prov för inlärare i engelska som främmande språk/andraspråk för testtagare som är 16 år eller äldre.
 • Sju nivåer som följer CEFR: A1, A2, B1, B1+, B2, C1 and C2 och en A1- nivå för absoluta nybörjare.
 • "All TELSa" prov testar fyra färdigheter:

Läsfärdighet - skrivfärdighet - hörförståelse - muntlig färdighet

För att säkerställa att våra prov är så grundliga som möjligt är användandet av engelska också ett mål i våra prov, där vi testar ett funktionellt språk så som vokabulär och grammatik.

 • proven är inlärarvänliga
 • valid och reliabel bedömning
 • stöd för lärare
Edusoft Ltd

Vietnam
"Edusoft Co., Ltd." grundades officiellt 2001. De erbjuder "ELT Solutions" för skolor i Vietnam, från förskola till universitetsnivå. "Edusoft" erbjuder särskiljt engelska läroböcker och online material, ger workshops och träning för lärare och administratörer såväl som designar, konstruerar och administrerar prov i engelska. "Edusoft" är banbrytande inom lösningar för träning i det engelska språket för skolor, med begränsade tillgångar, med ett stort antal elever."Edusoft" skapar även originalmaterial som tillgodoser behovet hos vietnamesiska elever. "Edusoft’s ELT" material baseras på CEFR standarder och fokuserar på alla fundamentala språkfärdigheter; nämligen vokabulär och grammatik, läsfärdighet, hörförståelse, muntlig färdighet och skrivfärdighet.

Esperanto - Kultura Centro Esperantista

Schweiz

"Kultura Centro Esperantista" (Esperanto Cultural Centre) är ett privat gymnasium i "La Chaux-de-Fonds" (Schwetz ), som specialiserar sig på kurser i Esperanto. CEFR introducerades i språkprov 2007. I själva verket är "KCE" de enda som erbjuder alla sex CEFR nivåerna i esperanto.

"KCE certifikat erkänns av konsortiumet "Esperanta Civito" (Esperanto Citizens' Community) i hela världen.

Esperanto – Universal Esperanto-Association

Netherlands
"Universal Esperanto-Association" (UEA), grundades 1908 och har officiella relationer med UN, UNESCO, UNICEF och "Council of Europe"), och är den största internationella "NGO" som främjar användandet av Esperanto. Organisationen har medlemmar i 120 länder och arbetar nära med "International League of Esperantist Instructors" (ILEI), dess internationella examenskommitté och 50 andra specialistorganisationer. Esperanto undervisning, examination och utbildning av esperantolärare är också erbjudna i samarbete med många universitet.

"UEA" tog på sig att översätta och publicera av "Common European Framework of Reference" 2007. Tillsammans med "University Eötvös Loránd/Idegennyelvi Továbbképző Központ" (nu: "ELTE Origó Nyelvi Centrum", Budapest), har "UEA" utvecklat och administrerat ett examinationssystem i linje med "CEFR" och erbjuder prov i hela världen.

Eucom

Romania

"Eucom" grundades 2002 och är en av de största "B2B" språkcentret i Rumänien. De tillhandahåller språkutbildning och testservice för företagssektorn i över 28 språk. De hjälper företag att eliminera språkbarriärer i en global kommunikation och att kunna anställa de bäst lämpade professionella med de lämpligaste språkfärdigheterna.

Vi har, för testning och bedömning, utvecklat en högteknisk plattform, den enda i Rumänien, som används av företag varje dag för att schemalägga testtagare eller testanställda. Testtagare kan göra vårt prov var som helst i världen och använda vilken apparat som helst (PC, Ipad, smartphone).Provet rättas automatiskt så snart som testtagaren har avslutat det och resultatet visas omedelbart på plattformen så företag kan se resultatet i realtid.

På så sätt hjälper vi företag att förkorta anställningsprocessen för testtagare som måste visa sin språkfärdighetsnivå. Det är oftast stora multinationella anställningar, eller affärsprocesser för outsourcing av företag.

Kontaktperson: Delia Dragomir, delia.dragomir@eucom.ro

Euroexam International

United Kingdom
"Euroexam International" grundades 2001 och erbjuder en svit av prov i engelska och tyska som var de första att baseras på CEFR:s "can-do statements". Med prov från A1 till C1, använder "Euroexam" rigorösa satta standarder som stöds av akademisk forskning. "Euroexam" samarbetar med en rad internationella professionella organisationer och har inbjudits till att delta vid språkbedömningsprojekt av "Language Policy Unit of the Council of Europe" vid ett flertal tillfällen. Både testtagare och lärare gynnas av e-lärande och annan stödservcice, så som ansikte mot ansikte träning och webinars.

2015 utökade "Euroexam International" märkbart sitt nätverk och började arbeta i Ryssland. Med 150 000 studenter som hittills hade fått ett "Euroexam" certifikat , fokuserade examinationsstyrelsen på möjligheten att ytterligare utöka samarbetet med undervisnings- och testorganisationer i Europa.

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

Hungary
"European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages".

"Foreign Language Centre" är en oberoende avdelning i Ungern som förser alla fakulteter och institutioner vid "University of Pécs" med språkservice. Centret har anställningar så som programkoordinatorer, språklärare, examinationsansvariga, provkonstruktörer, översättare och tolkar, IT specialister och erbjuder ett stort utbud av service till dem som är intresserade av att lära sig språk, intresserade av språkprov och språkmedling. "Foreign Language Centre" är även ett internationellt center för "ECL" språkprov. Den standardiserade "ECL language exam", som har konstruerats på 15 språk , är baserad på ett sett av enhetliga principer och består av fyra nivåer("www.eclexam.eu, www.ecl.hu"). Provet ges vid ett flertal tillfällen varje år(i bulgariska, kroatiska, tjeckiska, engelska, franska, tyska, hebreiska, ungerska, italienska, polska, rumänska, ryska, serbiska, slovenska och spanska) på provorter lokaliserade i Europa och USA. "Foreign Language Centre" har, inom fältet av språkundervisning och språktestning, i flera år arbetat tillsammans med många internationella välrenommerade universitet.

European Personnel Selection Office (EPSO)

Belgien

Sedan 2003 har "European Personnel Selection Office" varit ansvariga för val av personal till alla institutioner och byråer inom Europeiska Unionen. Vår roll och kärnuppdrag är att ge service till EU institutioner genom att tillhandahålla högkvalitativa och effektiva urvalsförfaranden.I kontexten av öppna konkurrensförfaranden är ett berättigat krav på testtagare (inom alla medlemmar av EU) att visa sin språkfärdighet inom minst två språk av de 24 officiella EU medlemsspråken.Olika prov och bedömningar som EPSO tillhandahåller är därför på flera språk. Nivån på färdighet varierar mellan "CEFR" nivåerna B2 och Cl.

Ytterligare så ger öppna konkurrensförfaranden olika lingvistiska profiler så som för översättare, tolkar,korrekturläsare vilka representerar en betydande del av "EPSO":s varierande specifika lingvistiska färdigheter.

Sist, men inte minst, är en annan av EPSO:s kärnverksamhet företagsprocesser inom den obligatoriska bedömningen av färdighet för att få verka inom ett tredje officiellt EU språk för tjänstemän som redan har rekryterats vid institutioner, detta äger rum innan deras första befordran. Den nivå som krävs är CEFR nivå B2.

Huruvida språktestningen utförs internt eller är outsourcad så är den en mycket väsentlig del av vår dagliga verksamhet.

Gatehouse Awards Limited - Make it happen

United Kingdom
"Gatehouse Awards Ltd" är en prisbelönt organisation som är erkänd av "Ofqual", och ett antal andra organisationer i hela världen. Vi arbetar nära skolor, högskolor, arbetsgivare och representanter för industrin för att utveckla och erbjuda valida, innovativa och kreativa kvalifikationer i Storbritannien och utomlands.

Omfånget av engelska språkbedömningar inkluderar:

 • "ESOL International" (IESOL), CEFR- nivåerna A1 to C2. "IESOL" kvalifikationer erbjuder separata bedömningar av våra fyra färdigheter, och av "CEFR:s" sex nivåer.
 • "Test of Interactive English" (TIE), på "CEFR" - nivåerna A1-B1 and B2-C2 – tar "TIE" ett unikt närmande till språktestning där muntlig färdighet, läsfärdighet, hörsförståelse och skrivfärdighet antas vara internt länkade och beroende av varandra och där receptive färdigheter stödjer och ligger bakom de produktiva färdigheterna.
 • Sviten "ESOL Skills for Life", nybörjarnivå 1 till nivå 2 – "ESOL Skills for Life" är kvalifikationer som ges i Storbritannien och är ämnade för vuxna som bor i Storbritannien och som inte är modersmålstalare av engelska.

"Gatehouse Awards Ltd" är engagerade i att ständigt utveckla och förbättra språktestning av engelska och vi välkomnar kontakt av både individuella personer och organisationer som önskar samarbeta med oss.

German-French Chamber of Commerce and Industry

Frankrike

Den bilaterala "German-French Chamber of Commerce and Industry" ("AHK Frankreich - German Chamber of Commerce in France") grundades 1955. Den är en icke - vinstdrivande organisation och en del av det internationella nätverket av "German Chambers of Commerce". De stödjer tysk utländsk handelsfrämjande, ger råd, agerar konsulter, och representerar företag i Tyskland och Frankrike som vill utveckla och utvidga sitt företagande med närliggande länder.

Utbildningsavdelningen har bland mycket annat 50 års erfarenhet av språktestning. Det har 1996 konstruerat "WiDaF test",ett standardiserat inplaceringstest som garanterar en snabb och rättvis bedömning av internationellt jämförbara resultat av språkfärdigheter i tyska inom olika företagssammanhang. Enligt "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR) så testar "WiDaF" nivåerna A2 till C2. Testet består av 150 flervalsfrågor och testar ett brett spektrum av affärsordförråd och arbetsrelaterade situationer. Kvalitetssäkring och praktisk relevans är viktiga aspekter vid konstruktionen av "WiDaF".

IoL Educational Trust

United Kingdom
"IoL Educational Trust", är en associerad välgörenhet av "Chartered Institute of Linguists", som tjänar intressena av professionella lingvister i hela världen och agerar som respekterad språkbedömnings organistation och en erkänd och prisbelönt organisation som ger "Ofqual" (The Office of Qualifications and Examinations Regulation)ackrediterade kvalifikationer.

Kvalifikationer

 • "IoLET", nivå 7 diplom, i översättning är en internationellt erkänd kvalifikation som tjänar som standardsättare av professionell kompetens inom översättning.
 • "IoLET", nivå 6 diplom, i public service tolkning är en av de högsta nivåerna av public service tolkning i Storbritannien: och slutligen "IoLET", nivå 6 diplom, i polistolkning är en professionell kvalifikation för dem som arbetar, eller vill arbeta, som tolkar för polisen i Storbritannien.
Kazan Federal University

Ryssland
"Kazan Federal University" grundades 1804 och är bland de bästa institutionerna för högre utbildning i Ryssland. "Institute of Philology" och "Intercultural Communication of Kazan Federal University" har många grundnivå- och doktorandprogram i språk inom Volgaregionen i landet. Lokaliserat i huvudstaden av "Tatarstan Republic", har institutet det största antalet professorer och stipendiater som undervisar och bedriver forskning om det tatariska språket som är modersmålet för den näst största etniska gruppen i Ryssland. Enligt avtalet med "Ministry of Education and Science of Tatarstan", har institutet etablerat ett certifikatscenter i det tatariska språket som för närvarande konstruerar prov på CEFR - nivåerna A1-C2.
Kenya National Examinations Council

Kenya
"Kenya National Examinations Council" (KNEC) grundades 1:a augusti 1980 enligt en parlamentslag. Visionen är att bli den ledande organisationen i testning och bedömning inom kvalitetsutbildningar. Värt uppdrag är att objektivt utvärdera lärande för att ständigt förbättra och säkra en nationell och internationell certifikatstandard.

"KNECs" kärnfunktioner är: att sätta och bibehålla en examinationsstandard, att genomföra allmänna akademiska, tekniska och andra nationella prov, att ge certifikat och intyg till testtagare, konfirmera äktheten i certifikat och intyg som koncilium utfärdat,utfärda ersättningscertifikat eller intyg,forska om undervisningsfrågor,ge råd om utveckling och användandet av testsystem, främja internationellt erkännande av kvalifikationer givna av styrelser, ge regeringar råd om vilket beslutsfattande som helst som är relevanta för styrelsens funktion eller administrationen av prov.

 Kultura Centro Esperantista (KCE)


Switzerland

LingvoTesta Sistemo (LTSEC) of Kultura Centro Esperantista is the only six levels CEFR-based test for Esperanto. KCE's certificates are recognized all over the world by Esperanta Civito (Esperanto Citizens' Community), a transnational consortium structured as a subject of international law.

KCE was the first Institutional Affiliate in ALTE for Esperanto to join in 2007. It's a private holidays' high school in La Chaux-de-Fonds (Switzerland), specialized in courses of and in Esperanto.

More info at www.esperantio.net
LanguageCert

United Kingdom

LanguageCert is an Awarding Organisation dedicated to language skills assessment and certification. It is a member of PeopleCert, a global leader in the certification industry, that has been delivering millions of exams in 200 countries.

LanguageCert develops its own language qualifications and partners with renowned organisations (namely the University of Salamanca & the University of Ankara) worldwide to offer high-quality language skills assessment and certification to the global learners’ community. For the delivery of its own qualifications, as well as for examinations delivered in collaboration with its partners, LanguageCert deploys state-of-the-art, innovative and flexible exam administration technologies and systems developed by PeopleCert, which are tailor-made to each exam’s specific requirements. It also benefits from the excellent customer service that PeopleCert offers 24/7/365 to language schools, teachers and candidates.

Vision, mission and core values: 

 • Vision: to be the global leader in language qualifications
 • Mission: to develop and deliver 'best in class’ language skills assessment and certification programmes that enhance the lives, education and career prospects of candidates across the world
 • Core Values: Quality, Innovation, Integrity, Passion

LanguageCert is regulated by Ofqual and Qualification Wales.

Languages in Education Department, Ministry of Education, City of Buenos Aires

Argentina

"Language in Education Department" är ansvariga för att planera, implementera och utvärdera utbildningsfrågor relaterade till utbildningssystemet i Buenos Aires City.Bland ansvarsområdena finns kursplansutarbetning för ytterligare språk, och att utarbeta och implementera "Certificados en Lenguas Extranjeras" - CLE ("Foreign Languages Certifications")som ges årligen i kinesiska, engelska, franska,tyska,italienska och portugisiska. Certifikatet intygar testtagarens färdighet och kommunikativa kompetens, som krävs på de fyra nivåerna i kursplanerna i Buenos Aires City. 15 000 testtagare skriver in sig för dessa provcertifikat varje år.
Learning Resource Network

United Kingdom
"Learning Resource Network" (LRN) är en prisbelönt organisation som arbetar fram kvalifikationer för undervisningsinstitutioner, oberoende undervisningsorganisationer och arbetsgivare.

"LRN" är erkänt för dess portfolio av internationella kvalifikationer i engelska för dem som behöver bevisa sin språkfärdigheter i engelska för yrkesmässig- eller personlig utveckling. Dessa kvalifikationer är internationellt erkända som bevis på de färdigheter och förmågor som krävs av en utbildningsanordnare, yrkesmässigt eller av regeringen.

"LRN" utarbetar även kvalifikationer för företag, förvaltning, "Islamic banking" så väl som kvalifikationer inom utbildning. "LRN" erbjuder kunder kvalifikationer som är lätta att leverera, kostnadseffektiva och användarvänliga.

Projektgruppen använder sig av sin egen erfarenhet och akademiska expertis, yrkesverksamma inom relevanta industrier och kollegor med kunskap om validering, verifiering, leverans och bedömning.

Mediaform E.Q.I.A

Italy

"Mediaform" är ett företag som organiserar och skapar nya utbildningskurser, prov och certifiering för internationell användning.

Många av "Mediaform" certifikat har erkänts av det italienska utbildningsministriet.

Den teknologiska innovationens roll för att nå höga nivåer av inlärning är en hörnsten för "Mediaforms" uppdrag. "Mediaform" är en av pionjärerna i skapandet av nya utbildningskurser och prov som distribueras internationellt, och produkterna utvecklas ständigt.

"Mediaform" är erkänt av "ISO" 1990 för sitt kvalifikationssystem och har sitt eget säkerhetssystem och erbjuder även distansundervisning med certifiering.

"Mediaform" certifikat möjliggör hög kompetens inom olika sektorer, inkluderande allmän utbildning, företagande och regeringsorgan.

National Centre for External Evaluation of Education (NCEEE)

Croatia
"National Centre for External Evaluation of Education" (NCEEE)är en offentlig institution som ansvarar för att genomföra externa utvärderingsprov i Kroatiens utbildningssystem. "NCEEE" har två huvudsakliga mål: att etablera ett system för att förbättra kvaliteten på utbildning och att etablera ett system för standardiserad utvärdering av kompetens. Målet är att fullfölja åtagandet att etablera ett system för extern utvärdering inom Kroatiens utbildningssystem. Med hänsyn till detta är följande uppgifter fastställda i "NCEEE’s" stadgar: forskning om och förberedelse av nationella standarder och provmaterial; genomföra internationella färdighetsprov,organisera och genomföra nationella prov och "State Matura"; processa och analysera resultat.
Norsk Språktest

Norway
"Norsk Språktest" inrättades som ett samarbete mellan "Folkeuniversitetet" och "University of Bergen" i slutet av 80-talet- Innan 2014, konstruerade "Norsk Språktest" tre språkprov i norska för vuxna migranter och testade "CEFR" - nivåerna A2 till C1: "Norskprøve 2", "Norskprøve 3" and "Test i norsk – høyere nivå" (Test i norska – avancerad nivå), ofta refererad till som "Bergenstesten"). I dag, efter en del omorganisation, så arbetar "Norsk Språktest" endast med "Test of Norwegian" – avancerad nivå , som mäter färdigheter i norska på B2 and C1-nivåerna. Testet konstrueras huvudsakligen för utlänningar med lägst gymnasieutbildning från länder utanför Skandinavien, som måste kunna dokumentera sina språkkunskaper i norska på avancerad nivå för att kunna ansöka till studier eller arbete i Norge.
OSYM

Turkey
"OSM" grundades 1974 på initiativ av ledande universitet. "Center for Assessment, Selection and Placement’s" (OSYM) huvudsakliga uppgift har varit att administrera prov för att placera in högskolestudenter vid universitet. Över tid har "OSYM" blivit en stark kraft relaterat till nationella prov i Turkiet och genomför cirka 50 prov årligen för cirka 10 miljoner testtagare. Proven finns både som pappersprov och digitalt och i många ämnen: från vetenskapliga till främmande språk. Centret strävar efter att vara främst inte bara i att konstruera reliabla, valida, rättvisa och användarvänliga prov utan också i att erbjuda prov med en hög standard gällande integritet och säkert leveranssätt. Eftersom bedömning är oundvikligt inom undervisning är framtida strävanden, vid sidan om existerande, att konstruera innovativa prov. Genom att vara den enda officiella institutionen som utfärdar certifikat i cirka 20 främmande språk gör "OSYM" sitt bästa för att använda sig av de senaste vetenskapliga metoderna när det kommer till testning och bedömningsrutiner.
Oxford University Press

United Kingdom

Oxford University Press (OUP) is the largest university press in the world. As a department of the University of Oxford, it furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide.

OUP English Language Teaching (ELT) division provides a wide range of English language assessments to support learners. These include adult and young learners’ placement tests, and the Oxford Test of English, an online general proficiency test certified by the University of Oxford. OUP ELT also provides course-based progress tests and exam practice materials for major international tests.

Pearson

United Kingdom

"Pearson" är ett världsledande företag med expertis inom kursutveckling och bedömning och har även ett vitt utbud av tekniska lösningar för undervisning och inlärning.Våra produkter och service används av miljoner lärare och inlärare i hela världen varje dag. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att utvecklas genom lärande —för vi tror att lärande öppnar upp möjligheter, skapar bra karriärer och bättre liv.

"Pearson" konstruerar och levererar ett brett utbud av språkbedömning. "PTE Academic" är ett prov för inlärare av engelska som vill ha bevis av sina färdigheter för akademiska studier eller migration. "Pearson" levererar även prov i engelska för allmänna ändamål, företag och för unga inlärare. "Pearson" kvalifikationer ges även på andra språk för "GCSE" och "A levels".

Pipplet

France

"Pipplet" är ett digitalt företag som är specialiserade på att bedöma språkfärdighet. Vi erbjuder service på ett flertal europeiska språk för yrkesverksamma inom "HR" och utbildning. "Pipplet" baseras på starka övertygelser:

-        Språkbedömning ska handla om hur väl en person kan utföra en uppgift inom ett givet språk och kontext.

-        Ny teknologi skapar möjligheter som ska användas till att förbättra språkbedömningspraktiker i företag.

"Pipplets" bedömning är uppgiftsbaserad och testtagare måste svara genom att tala eller skriva inom en specifik kontext.Företaget strävar efter att använda ny teknologi för att åstadkomma bättre och mer reliabel språkbedömning. Vi tror starkt på att kombinera experter inom språkbedömning med styrkan av teknologi. "Pipplet" grundades tillsammans med tre unga yrkesverksamma som delade en passion för språk och hade lång erfarenhet av att arbeta inom olika näringsgrenar utomlands. Tack vare detta har de utvecklat en skarpsinnig förståelse för de utmaningar som internationell kommunikation ger. De har byggt en gemenskap av språkexperter i världen medan de samarbetar med kända universitet i Frankrike, så som "Sorbonne University" och "ISIT language school" för att skapa en språkbedömningsplattform för kommande generationer.

Pushkin State Russian Language Institute

Russian Federation
Det grundades 1966 och institutet är ett av de ledande inom högre utbildning i Ryssland inom fältet att utbilda lärare i ryska. Mer än 150 000 studenter från Ryssland och 126 andra länder har utexaminerats från institutionen, och mer än 400 000 studenter har slutfört sin utbildning inom internationella förgreningar. 2013 fick institutet status som huvudinstitution för "Commonwealth of Independent States" för sin språkundervisning i ryska. Institutionen har konstruerat prov i ryska och ryska som främmande språk på alla nivåer för olika inlärare, inkluderat tvåspråkiga barn. Institutet erbjuder prov i ryska som främmande språk/ "Test of Russian as a Foreign Language" (TORFL) såväl som "Pushkin Institute Certificate Tests" i ryska.
RUDN University

Russian Federation

"RUDN University" (Peoples’ Friendship University of Russia) är ett av de ledande universiteten i Ryssland. Det grundades 1960 och är ett klassiskt universitet. Dess prioriteringar är att utveckla lingvistik och den vetenskapliga skolan som undervisar i ryska som främmande språk. "RUDN University" erbjuder prov för klasser i ryska (på alla nivåer) för elever från 150 länder.

Universitetet bedriver vetenskaplig forskning inom lingvistik och språktestning ; "RUDN" lärare är en del av "TORFL team".

2014 blev universitetet den huvudsakliga skaparen av en ny integrations tre-modul statlig examination (det ryska språket, rysk historia, "Russian Federation Law basics") som främjar integration av migranter.

Det finns tre examinationscenter vid universitetet som konstruerar prov och provmaterial. En speciell fakultet, som har hand om vidareutbildning av lärare i ryska, erbjuder lärare och examinatorer i hela världen utbildning i ryska som främmande språk.

Scottish Qualifications Authority

United Kingdom

"SQA" konstruerar prov, bedömer och ger kvalifikationer till personer på arbetsplatser, högskolaor och skolor och erbjuder en mängd språk inom denna kontext.

"SQAs Gàidhlig qualifications`", konstruerades för att ge stöd till modersmålstalare av "Scottish Gaelic" vilket bidrog till att de kunde läsa, skriva, lyssna på och prata "Gaelic" med olika syften, för olika åhörare, och i olika kontexter. Våra "ESOL qualifications" utvecklar färdigheterna i läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig färdighet för inlärare som inte har engelska som första språk.

"SQA’s Modern Languages qualifications" utvecklar inlärares kunskap och förståelse i en mängd moderna språk: Kantonesiska, franska,"Gaelic", tyska, italienska, mandarin (förenklad),mandarin (traditionell), spanska och urdu. Förutom dessa språk spå erbjuder "SQA" även kvalifikationer i latin.

Società Dante Alighieri

Italy

"Società Dante Alighieri" (SDA) finns i Italien och över hela världen; uppdraget är att sprida det italienska språket och den italienska kulturen i världen.

"SDA" är "European Union National Institute for Culture" (EUNIC) medlem och en grundare av "CLIQ Association" (Certificazione Lingua Italiana di Qualità" – ett kvalitetscertifikat i italienska) tillsammans med "Università per Stranieri di Perugia" ("University for Foreigners of Perugia", ALTE Full member), "Università per Stranieri di Siena" ("University for Foreigners of Siena") och "Roma Tre University". "CLIQ" övervakar kvaliteten på italienska testaktiviteter, enligt överenskommelse med "MAECI" – ("Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" – "Italian Ministry of Foreign Affairs" och "International Cooperation").

På uppdrag av "PLIDA" (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), har "SDA" konstruerat ett sex-nivå provsystem för att kunna bedöma inlärare av italienska som främmande språk. Varje år tar tusentals testtagare "PLIDA exams" på 350 "PLIDA" examinationscenters" spridda över 50 länder i världen.

"PLIDA exam" är länkade till de internationella standarderna av "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR) och är erkända av "MAECI", det italienska utbildningsministeriet, universitet och forskning/"Italian Ministry of Education, University and Research" (MIUR), "Italian Ministry of Interior", "Italian Ministry of Labour and Social Affairs", "Sapienza University of Rome".

Vidare så främjar PLIDA "best practice" i undervisning av italienska som främmande språk, och erbjuder utbildning, repetitionskurser och vägledning vid utarbetandet av kursplaner. De erbjuder även utbildning för konstruktörer, testare och utvärderare.

SS Cyril and Methodius, Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign Language

Macedonia (FYR)
"Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign/Second Language" - CETIS MAK vid "Blaze Koneski" Faculty of Philology" vid SS. "Cyril and Methodius University" i Skopje är det enda lokala centret i den makedoniska republiken som utför testning och certifiering i makedoniska som främmande språk/ andraspråk i enhetlighet med internationella standarder. "CETIS MAK" grundaktiviteter är att organisera och utföra prov i makedoniska som främmande språk/"Test in Macedonian as a Foreign Language" – ТЕМАК, samt att utfärda lämpliga certifikat för aktuell språkfärdighetsnivå. Centret organiserar också lärarkurser, utbildning för auktoriserade examinatorer, studier av kursplanen i makedoniska som främmande språk etc.
St. Petersburg State University (SPbSU)

Russian Federation

"St. Petersburg State University" (SPbSU)grundades 1724 och är den äldsta institutionen för högre utbildning i Ryssland och anses vara ett av landets bästa universitet.

"SPbSU Language Testing Center" etablerades 22 augusti 1997 för att administrera "Test of Russian as a Foreign Language" (TORFL), ett standardiserat prov kontrollerat av "Russian Ministry of Education and Science", och de kan utfärda statliga certifikat. Certifikatet är det enda officiella dokumentet som ger en språkfärdighetsnivå i ryska som främmande språk och krävs för inträde till ryska universitet och för medborgarskap.

The British Test Centre for English- BTCE

Turkey
"British Test Centre for English" - BTCE är ett examinationscenter som administrerar prov i engelska baserat på främmande språks färdighetsdeskriptorer i "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR). "BTCE exams" är konstruerade i fyra kategorier så som "BTCE Mixed Skills Exams in English", "BTCE Exams in Spoken English", "BTCE Written English", och "BTCE for Kids". "BTCE exams" är erkända av flera utbildningsorganisationer i Europa och Asien så som "Presov University" i Slovakien, "University of Latvia, Kosice Technology University" i Slovakien, "Kaohsiung University" i Taiwan" och "YDS exam centres" i Turkiet.
The Central Agency for German Schools Abroad - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

Germany

"Central Agency for German Schools Abroad" ("Zentralstelle für das Auslandsschulwesen", ZfA), "Federal Office of Administration" grundades 1968 och ger support till över 1200 skolor över hela världen.

"DSD" (Deutsches Sprachdiplom/German Language Certificate) är ett samarbete mellan "German Federal Govemment" och "federal states" (Länder). "DSD" prov tas i över 65 länder av cirka 80 000 elever per år.Proven konstrueras av "Central Agency for German Schools Abroad" (ZfA):

 • "DSD I" (A2/B1) ger bevis på färdighet i det tyska språket på CEFR nivåerna A2 och B1.
 • "DSD I PRO" (A2/B1) är konstruerat för yrkesskolor.
 • "DSD II" (B2/C1) ger bevis för färdighet i det tyska språket som krävs för inträde till högre utbildning i Tyskland.

Kvaliteten garanteras av vetenskaplig övervakning och utvärdering av bedömningsmetodik. "ZfA" är en medlem av olika avdelningar, inklusive granskningsgruppen för tidskriften "Fremdsprache Deutsch".

The Japan Foundation Center for Japanese-Language Testing

Japan
The Japan Foundation is a public institution in Japan established in 1972. The Foundation has offered the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) since 1984 in cooperation with Japan Educational Exchanges and Services (JEES) . The Center for Japanese-Language Testing is responsible for administering the test overseas, preparing test questions, and making evaluation and analysis of test data. The JLPT is a test for non-native speakers of Japanese that evaluates and certifies their Japanese-language proficiency. In 2017, some 887,000 examinees took the JLPT in 81 countries and areas around the world. In addition, the JLPT is used not only to measure ability, but also for a variety of purposes, including employment screening and evaluation for pay raises and promotion as well as to recognize qualifications.
The Herzen State Pedagogical University of Russia

Russian Federation

"Herzen State Pedagogical University of Russia" grundades 1797 och är en av de största och äldsta etablissemangen inom högre undervisning i St. Petersburg och i Ryssland. Som det första pedagogiska universitetet i Ryssland fortsätter "Herzen University" att vara ledande inom utbildning i landet.

"Herzen University" är auktoriserad, av den ryska regeringsfederationen, att erbjuda integrationsexamen och utfärda certifikat relaterat till språkfärdigheter i ryska som främmande språk, rysk historia och grundläggande rysk samhällskunskap. Another state exam "Herzen University" är även berättigade till att erbjuda prov i "Test of Russian as a Foreign Language" (TORFL), ett standardiserat prov som övervakas av "Russian Ministry of Education and Science". "TORFL" är ett samtida prov i det ryska språket för utländska invånare som intygar deras nivå i ryska som främmande språk och är ett krav för att bli antagen till ryska universitet och ryskt medborgarskap.

The Language School of the Capital City of Prague with Accreditation for State Language Examinations

Czech Republic

Skolan grundades 1920 och inom ramverket för språkskolor har det i många år varit ensam med sina program som garanterar en hög nivå på undervisningen och en mångfald av kurser - allt under ett tak.

Våra skolor genomför statliga språkexaminationer på alla nivåer (inklusive prov för tolkar och översättare), såväl som en mängd internationella certifikat. De sköter även om tjeckiska språkexaminationen på A1 nivå för permanent uppehållstillstånd som är nödvändig för personer utanför EU som vill ha ett permanent uppehållstillstånd i Tjeckien.

The Language Training & Testing Center

Taiwan
"Language Training and Testing Center" (LTTC) grundades 1951 och sätter standard för språktestning i Taiwan. "LTTC" uppdrag är att möta kraven från Taiwans ekonomiska och sociala utveckling genom forskning om, utveckling i och administration i språkutbildning och testning. Det är det enda språkinstitutet i Taiwan som erbjuder kurser och prov i fem språk:engelska, japanska, franska, tyska och spanska."LTTC:s" erbjuder flera program och olika språkfärdighetsprov för inlärare på många olika nivåer och med olika intressen, det inkluderar "General English Proficiency Test" (GEPT), som konstrueras av "LTTC" och har testat över sex miljoner människor i Taiwan sedan det sjösattes 2000.
The Michigan State University English Language Center

United States

"MSU" "English Language Center" (ELC) grundades 1961 och erbjuder prov i engelska för internationella studenter som förbereder sig för akademiska kurser vid "MSU" och för andra som söker professionell utveckling. "ELC" är även involverade i lärarutbildningen för engelsklärare. "ELC:s" testavdelning har konstruerat och administrerat prov inom många områden i världen inklusive Grekland där de erbjuder "Certificate of English Language Competency" (CEFR B2) och "Certificate of English Language Proficiency" (CEFR C2). Förhoppningsvis så kan studenter, lärare och skolor, genom proven, fokusera mer på den kommunikativa aspekten av språkinlärning och lägga mindre tid på testförberedelse.

"ELC" är en medlem av konsortium "University and College Intensive English Programs" (UCIEP). Det är även erkänt av "Commission on English Language Program Accreditation", som är erkänt av USA. "Secretary of Education"

The Romanian Language Institute (Institutul Limbii Române)

Romania

The Romanian Language Institute (Institutul Limbii Române) was established in 1999, by a Government Decision (HG 34/1999), as a specialized institution under the Romanian Ministry of Education.

Det är dedikerat till främjandet av inlärningen av rumänska och att stödja dem som vill engagera sig i att lära sig rumänska och i testning och certifiering av rumänska språkkunskaper.

The Romanian Language Institute (hereafter, ILR) coordinates and administers the following:

 • the network of Romanian programs abroad at university level- programs in 54 universities in 34 countries;
 • the implementation of the project Language, Literature and Romanian Culture, dedicated to young heritage learners abroad, hosted by pre-university level institutions from Belgium, Ireland, Italy, Portugal and Spain;
 • testing and certification of Romanian language skills; the testing sessions take place both in Romania and abroad, in partnership with some of the universities where ILR runs Romanian language learning programs.
  TrackTest

  Slovakia
  "TrackTest Online English Proficiency Test Centre" är en global leverantör av online CEFR baserade språkfärdighetsprov i engelska för företag, skolor och individer. "TrackTest" erbjuder ett kortare inplacerings prov i engelska och ett längre prov av de receptiva färdigheterna grammatik, läsfärdighet, och hörförståelse för varje nivå av "CEFR". Bedömningsservice för företag och språkskolor inkluderar även en onlinekonsol för volymhantering av prov, analys av svagheter och elevprogression.
  Uluslararası Türkçe Testi

  Turkey

  "Uluslararası Türkçe Testi" och "Nevlisan Yayınları" (E&H Global Ltd.) är en pionjärorganisation i värden inom testning och certifiering av turkiska inlärares språkfärdigheter i ett främmande språk.

  Vi har testat språkinlärningsnivåer sedan 2000 och sedan 2001 är vi ledande inom digital testning av språkfärdigheter i turkiska.

  Systemet testar och erbjuder certifiering av inlärares färdigheter i det turkiska språket och täcker in de fyra färdigheterna: läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig färdighet på nivåerna A1, A2, B1, B2 and C1.

  So far 40,000 learners have been tested using traditional examination methods and more than 5500 learners have taken the internet-based exam.

  "Nevlisan" (Dilset) grundade de årliga "International Turkish Olympiads" 2003, som hade deltagare från 160 länder. "Selection examinations" för "Turkish Olympiads" använde "Uluslararası Türkçe Testi:s" infrastruktur.

  "Nevlisan Yayınları" producerar även högt utrustade inlärningsuppsättningar av turkiska med 17 års erfarenhet från grundläggande utbildning för vuxna.

  Varumärket har även ackrediterats av "Pearson Edexcel" under de senaste tre åren.

  Universitàt Politecnica de València (UPV), Language Centre

  Spain

  "Universitàt Politecnica de València" (UPV), Spanien  (www.upv.es) är en offentlig, dynamisk och innovativ institution som är dedikerade till forskning och undervisning. "UPV" upprätthåller starka band till sin sociala miljö och sin starka närvaro utomlands.

  För närvarande består vårt universitet av över 42000 personer. Av dessa är nästan 37 800 studenter, 2 600 är fakultet och 1 700 är administrativ personal."UPV" består av 10 skolor fördelat på tre fakulteter.

  "Language Centre" (CDL) www.upv.es/cdl erbjuder olika slags tjänster inom språk och fokuserar på:

  • Training in foreign language.
  • Language accreditation exams.
  • Support to UPV teaching staff in the field of foreign languages.
  • Translation and revision of research papers.

  "CDL" ansvarar för administrationen av examen. Ackrediteringen är erkänd av alla spanska universitet som har antagit ackrediteringsmodellen av "Spanish Association of Language Centres in Higher Education" (ACLES, www.acles.es).

  University of Corsica Pasquale Paoli

  France
  "University of Corsica Pasquale Paoli" grundade 1765 av "General Paoli", under den korta tid som Korsika var oberoende. Det öppnades på nytt 1981. Det är ett litet universitet som är medvetna om den roll de har när det kommer till samhället och dess arv. De erbjuder kursplansbaserade prov som speglar Island och dess befolkning. De skapade "RETI" ("Excellence Network for island territories") 2010. Sedan korsikan (vid sidan om franska) även blev ett erkänt språk av vårt territoriala råd så tar alla tredjeårsstudenter ett "CEFR" baserat prov i korsiska. B2 nivå certifikat kan även ges som ett slags slutprovsexamination till studenter i engelska, spanska och italienska. Nästan 1000 studenter testas varje år och vi ansvarar för viss forskning inom språktestning och arbetar med ett gemensamt ramverk för mindre vanliga prov i regionala språk eller minoritetsspråk.

  Yunus Emre Enstitüsü

  Turkiet


  "Yunus Emre Enstitüsü" (YEE) är en offentlig organisation som, enligt lag, grundades 2007 för att främja turkisk kultur, det turkiska språket och turkisk konst utomlands vilket ska stödja och stärka ett kulturellt utbyte mellan Turkiet och andra länder. Insitutet bedriver sin verksamhet inom ramverket för "Yunus Emre Foundation". Verksamheten bedrivs vid 54 institut i 43 länder och "Turkology Project" finns på 139 platser i 61 länder.

  Seadan 2013 har "Exam Centre of the YEE" lanserat "CEFR" baserade internationella prov kallade “Türkçe Yeterlik Sınavı” ("Turkish Proficiency Exam" – TYS) som har färdighetsnivåer som överensstämmer med "Common European Framework of Reference for Languages" (CEFR). "TYS" är erkänt av "Turkish Ministry of National Education"," Council of Higher Education", universitet och statliga organisationer i Turkiet. Detta med målet att både mäta färdigheter hos dem som lär sig turkiska som främmande- eller andraspråk såväl som att dokumentera färdigheten hos tolkar, översättare och blivande lärare. "TYS" ger även dispens för utbytesstudenter för att de ska kunna gå förberedande språkkurser om de vill studera vid universitet i Turkiet. "TYS" administreras tre gånger per år vid 48 examinationscenter i 43 länder över hela världen, i Turkiet och vid "Yunus Emre Institutes" utomlands. Proven fokuserar på följande fyra språkfärdigheter: Läsfärdighet, skrivfärdighet, hörförståelse och muntlig färdighet. B2, C1 och C2 nivå certifikat erbjuds även till dem som klarat dessa nivåer i turkiska. "TYS" håller för närvarande på att implementera ett pappersbaserat prov. En online version av "TYS" för framtida ansökningar äger också rum. Examinationscenter erbjuder även träningsprogram och certifikationsprogram för testare, examinatorer och utvärderare.Datum för provtillfällen och ansökningsplats/testcenter finns på vår webbsida.  

  För mer information: http://www.yee.org.tr/ or http://tys.yee.org.tr/kontaktinformation:Bünyamin Demir – bunyamin.demir@yee.org.tr and tys@yee.org.tr / sinavmerkezi@yee.org.tr

   

  Powered by Wild Apricot Membership Software